Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv. til red.: Kvifor og korleis dokumentere kulturminne med nye metodar

Del

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kraftmuseet og Hordaland fylkeskommune arrangerer konferansen DOKIVER 2018 i Kraftmuseet i Tyssedal 19. og 20. september. Pressa er velkommen til å delta.

Utbygginga av kraft-Noreg har ført til store anlegg og monumentale bygg, og nokre stadar forma landskap på nytt. Korleis skal vi dokumentere dette for ettertida? Og ikkje minst, kvifor er det viktig?

Nye metodar kan gjere det enklare å dokumentere. Under konferansen vil vi m.a. høyre om korleis ein har nytta fotogrammetri, droner og 360-foto i ulike prosjekt. Assisterande riksantikvar Marit Huuse og forfattar Frode Grytten er to av våre innleiarar.

Sjå program her:

https://nvedokiver.wordpress.com/konferanse-2018/

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef NVE,
Siri Slettvåg, tel. 928 40 448

Direktør Kraftmuseet Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum,
Knut Markhus, tel. 932 25 243

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom