Landbruks- og matdepartementet

Presseinvitasjon: Hoksrud besøker Vestfold

Del

Tirsdag 13. november er landbruks- og matminister Bård Hoksrud i Vestfold. Her blir det besøk til Bjertnæs & Hoel, Findus, gårdsbesøk hos svineprodusent Kåre Abrahamsen i tillegg til Greve Biogass.

Program for tirsdag 13. november.

Kl. 09.00

Bjertnes & Hoel- Nøtterøy

Lokalmat, matkultur og hvordan nå målet om 10Mrd.

 

Kl. 10.45

Findus- Tønsberg

Landets største mottaker av industrigrønnsaker, prosesserer også store volumer med potet.

 

Kl. 13.00

Gårdsbesøk hos Kåre Abrahamsen, Andebu

Besøk til en økologisk svineprodusent, Kåre Abrahamsen Hålandsveien 17, Andebu. NB! Krav til MRSA test for besøkende som skal i kontakt med dyrene.

 

14.30

Greve Biogass- Tønsberg

Husdyrgjødsel og matavfall omdannes til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Det nye drivhuset er nå satt opp, og produksjonen her har startet.

 

Kontaktperson for landbruks- og matministeren:

Marthe Bay Haugen , 415 22 112.

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling12.3.2019 14:04:29 CETPressemelding

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" på Moelven Industrier ASA. Det er regjeringas strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringa. Den skal og stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt. Landbruks- og matdepartementet vil leggje til rette for at det blir etablert eit forum for dialog mellom skog- og trenæringa, relevante forskings- og utdanningsmiljø og sentrale verkemiddelaktørar.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom