Nasjonalforeningen for folkehelsen

Presseinvitasjon - Kongen overrekker Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser

Del

Tirsdag 6. februar deler Nasjonalforeningen for folkehelsen ut de to årlige forskningspriseprisene, Hjerteforskningsprisen og Demensforskningsprisen. Sperrefrist tirsdag 06.februar.

Sted: Det Norske Teatret,Kristian IVs gate 8, 0164 Oslo

Tid: Tirsdag 6. februar kl. 13.00

Demensforskningsprisen
Professor Geir Selbæk (54) tildeles Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2018 for sin forskning på sammenhengen mellom legemiddelbruk og symptomforløp. Dette arbeidet er nå tatt inn i nasjonale og internasjonale retningslinjer, og hans forskning har dermed fått en reell betydning for mennesker med demens.

Geir Selbæk leder flere store forskningsprosjekter som blant annet har hatt som målsetning å identifisere risikofaktorer for demens, måle effekt av kommunale omsorgstiltak, samt studere koblingen mellom depresjon og demens. Gjennom det ambisiøse studiet Trial-Dem ønsker Selbæks forskningsgruppe å etablere en unik internasjonal database for å undersøke hvordan risikofaktorer gjennom et livsløp påvirker risikoen for demens. I HUNT 4 vil Selbæk m.fl. kartlegge reell forekomst av demens i Norge, noe som vil få stor betydning bl.a. for planlegging av helse- og omsorgstjenester.

Geir Selbæk er forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, og han har også siden 2015 vært professor ved Universitetet i Oslo. Han er forskningskonsulent ved alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og faglig ansvarlig for Norkog-registeret, for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten. Han er utdannet psykiater med fordypning i alderspsykiatri.

Hjerteforskningsprisen
Professor Kaare Harald Bønaa (65) tildeles Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteforskningspris for 2018 for sin forskning på fiskeoljer, B-vitamin og stent ved utblokking av trange blodårer.

Kaare Harald Bønaa har satt søkelyset på viktige kliniske problemstillinger og har gjennom sin forskning gitt klare svar på disse. Før 2008 var det utbredt og økende bruk av folat (B-vitamin) for å hindre hjerte- og karsykdom i den voksne befolkningen. Forskning til Bønaa viste tydelig at dette ikke var riktig. Hans resultater viste at folat, B6 og B12 i forebyggende hensikt faktisk kunne være skadelig. Studien endret behandlingspraksis radikalt.

Kaare Harald Bønaa var den første som i 1990 viste at fiskeolje hadde effekt en gunstig effekt på hjerte- og karsystemet. I en pasientundersøkelse fant Bønaa at fiskeolje senket blodtrykket, mens maisolje ikke gjorde det.

Ved akutt koronarsykdom som hjerteinfarkt er det som regel behov for å blokke ut de blodårene som er trange. For å holde årene åpne settes det inn stenter av metall. De mest moderne stentene skiller ut medikamenter som skal hindre at årene tetter seg på nytt. NORSTENT-studien, ledet av Bønaa, viste at den nye generasjonen stenter, såkalte medikamentavgivende stenter, som er langt dyrere enn de tradisjonelle, ikke er bedre enn tradisjonelle metallstenter.

Kaare Harald Bønaa er overlege i hjertemedisin ved St. Olavs Hospital og professor ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og Universitetet i Tromsø. Han er også faglig leder for Norsk hjerteinfarktregister.

Om Demensforskningsprisen og Hjerteforskningsprisen
Formålet med Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser å løfte, oppmuntre og bidra til forskning på demens og hjerte- og karsykdom. Prisvinnerne er forskere som har oppnådd betydelige resultater innen sine felt i Norge. Prisene består av et beløp på 200 000 kroner og et grafisk blad. Beløpet skal komme forskningen til gode.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1959 bidratt med betydelige midler til norsk medisinsk forskning, med over 970 millioner kroner til hjerte- og karforskningen. Siden 2001 har Nasjonalforeningen for folkehelsen bidratt med over 80 millioner til demensforskningen og har etablert Demensforskningsprogrammet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Kirsti Ellefsen, mobil: 92433277 epost: kiel@nasjonalforeningen.no

Program

13.00-13.03      Generalsekretær Lisbet Rugtvedt ønsker velkommen

13.03-13.08      Åpningstale ved leder Dag Thelle

13.08-13.12      Musikalsk innslag: On The Sunny Side Of The Street (Dorothy Fields/Jimmy McHugh)

13.12-13.15      Generalsekretær Lisbet Rugtvedt introduserer forskningsprisene.

13.15-13.20      Tone Norekvål leser begrunnelsen for Hjerteforskningsprisen.

13.20-13.25      Knut Engedal leser begrunnelsen for Demensforksningsprisen.

13.30 -13.32     Generalsekretær Lisbet Rugtvedt gir ordet til prisvinnerne for deres faglig                           foredrag

13.35-13.50     Kaare Harald Bønaa: Hjerteforskningsprisen, faglig foredrag

13.50-14.05      Geir Selbæk, Demenforskningsprisen, faglig foredrag

14. 07-14.14     Presentasjon av Nasjonalforeningens nye forskningsstipendiater v/Dag Thelle.

14:14- 14:19     Musikalsk innslag: «Stars Fell On Alabama» (Frank Perkins/Mitchell Parish)

14:19-14:20      Lisbet Rugtvedt, avslutning.

Nøkkelord

Kontakter

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom