Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Pressebrief angående Veslemannen kl 13.00

Del

NVE og Rauma kommune vil være tilgjengelig for intervjuer på Rauma kulturhus, Romsdalshorn, søndag kl. 13.00.

Det legges ikke opp til større pressekonferanse på nåværende tidspunkt, men aktørene vil være tilgjengelig i perioder utover dagen.

Invitasjoner til eventuelle pressekonferanser og møter blir sendt på kort varsel til redaksjoner og journalister som oppholder seg i området. Derfor ønsker vi at journalister som er i området sender kontaktinformasjon til arnt.herjehagen@rauma.kommune.no eller 95 20 13 20. Vi trenger telefon og epost.

Vi minner også om at beboerne i det evakuerte området ikke ønsker kontakt med media eller besøk inne på eiendommene når det ikke er rød faregrad. Vi oppfordrer alle medier til å respektere dette.

Kontakter:

Rauma kommune: Lars Olav Hustad, ordfører, 90177782

NVE: pressetelefon: 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom