Utdanningsdirektoratet

Positiv utvikling av elevenes sluttkarakterer

Del

De siste årene har det vært en jevn økning i karakterene til avgangselevene. Årets avgangselever har i snitt 0,6 høyere poengsum enn elevene som avsluttet i 2015.

Elevkullet som gikk ut av grunnskolen våren 2017 har i snitt 41,4 grunnskolepoeng. Våren 2015 gikk elevene ut med 40,8.

-Det er gledelig at mange elevene avslutter grunnskolen med en høyere poengsum, sier direktør for statistikkavdelingen Irene Hilleren.

Også økning fra i fjor

Fra i fjor har grunnskolepoengene økt med 0,2. Årsaken til denne økningen er at karaktersnittet i flere standpunkt- og eksamenskarakterer har økt svakt. En økning på 0,2 grunnskolepoeng tilsvarer en økning i karaktersnittet fra 4,12 til 4,14. For det enkelt fag er det snittkarakteren til eksamen i engelsk skriftlig som endrer seg mest fra i fjor, fra 3,7 til 3,9.

2,8 grunnskolepoeng skiller fylkene med høyest og lavest grunnskolepoeng i 2016-17. Elevene i Akershus har det høyeste snittet på 42,3 grunnskolepoeng.

Jentene gjør det best

Jentene har i snitt 4,5 grunnskolepoeng mer enn guttene. Dette er en svak økning fra 4,4 de to foregående skoleårene. Forskjellen mellom gutter og jenter har økt over lenger tid, i 2009 var forskjellen på 3,8. Jentene får høyere karakterer enn guttene i de fleste fag, både til standpunkt og til eksamen.

Fakta:
-Når vi beregner grunnskolepoeng, summerer vi alle tallkarakterene i fagene (på en skala fra 1 til 6), både eksamen og standpunkt. Summen deles deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10.

Her finner dere mer om karakterstatistikken: www.udir.no/karakterer-i-grunnskolen

Nøkkelord

Kontakter

Stine GrimsrudKontakt meg om statistikk, elevundersøkelsen, læringsmiljø og mobbing.

971 94 250sgr@udir.no

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og Hamar.

Følg saker fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Utdanningsdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom