Politihøgskolen

Politiet har blitt fjernere fra folk

Del

25 forskere har bidratt i ny bok om politireformer. To av forskerne fra Politihøgskolen mener de kan dokumentere at politiet er fjernere fra publikum enn før.

NY BOK: Forskere ved Politihøgskolen lanserte ny bok om politireformer. (Foto: Politihøgskolen)
NY BOK: Forskere ved Politihøgskolen lanserte ny bok om politireformer. (Foto: Politihøgskolen)

I går lanserte forskerne Vanja Lundgren Sørli og Paul Larsson boka «Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis» på Politihøgskolen i Oslo. Boken setter et kritisk søkelys på flere gjennomførte politireformer, og spesielt den pågående nærpolitireformen.

– Vi mener det er større avstand mellom politi og publikum nå enn før og at politiet bruker mindre tid på forebygging, service og hjelp til publikum. Et hovedfunn er at publikum kjenner politiet dårligere og politiet kjenner publikum dårligere, sier førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Vanja Lundegren Sørli.

De to forskerne utdyper mer i en kronikk i Politiforum:

I dag krever beredskap store ressurser, hundrevis av politifolk arbeider med utlendingssaker, datakriminalitet, økonomisk og organisert kriminalitet, felt som drar betydelige ressurser. Samtidig skal det satses på ledelse, etterforskning og, i hvert fall i navnet, forebygging.

Forskning og kunnskap tillegges liten vekt

Under boklanseringen påpekte forskerne viktigheten av at forskning i større grad enn i dag brukes under planlegging og gjennomføring av reformer.

- Det er gjennomført mye forskning på politireformer blant annet i Danmark som har stor overføringsverdi for politiet i Norge. Håpet er at denne boka bidrar til en mer kunnskapsbasert debatt, sa professor Paul Larsson.

Han bruker eksempler fra svensk og dansk politi for å illustrere at de har vært oppe i svært like prosesser, og forklarer at det er dokumentert det folk flest ser også her; politiet sentraliseres og folk ser oftere enn før kun politiet i en patruljebil på vei til eller fra en hendelse. Avstanden mellom politi og borgerne de skal tjene har altså blitt større.

- Kunnskapen fra politireformer i andre nordiske land, er knapt tillagt noe vekt under utredningen og gjennomføringen av nærpolitireformen. Og det i en tid hvor det er en uttalt ambisjon at politiet skal drive systematisk og kunnskapsbasert erfaringslæring, avslutter forskerne.

Boken ble lansert på Politihøgskolen 5.12, og er nå tilgjengelig hos Cappelen Damm

Kontakter

Bilder

NY BOK: Forskere ved Politihøgskolen lanserte ny bok om politireformer. (Foto: Politihøgskolen)
NY BOK: Forskere ved Politihøgskolen lanserte ny bok om politireformer. (Foto: Politihøgskolen)
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.phs.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom