Norsk Revmatikerforbund

«Pasienten i sentrum» - en floskel!

Del

Helseminister Bent Høie vil «sette pasienten i sentrum». Rykende fersk undersøkelse fra pasientforeningene viser at dette ikke er en realitet. Kronikerne kommer dårligst ut, viser undersøkelsen.

Analysen fra undersøkelsen er nedslående for helseministeren som nylig har fremlagt 10 nye valgløfter for et bedre helsevesen.

34 % uten godt tilbud, revmatikerne sliter mest
Blant befolkningen generelt svarer 64 % at de opplever å få et godt tilbud av det offentlige helsevesenet. Bare 8 % eller nær 1 av 10 uttrykker misnøye. Blant pasienter med kroniske lidelser er bildet annerledes. Her uttrykker kun 25 %  tilfredshet med det offentlige.  34 % mener de ikke får et godt nok tilbud. Blant de som har revmatiske diagnoser sier hele 47 % at de ikke er fornøyd med det offentlige helsevesenet. Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF) Tone Granaas er svært bekymret.

-At nesten halvparten av våre medlemmer sier at de ikke er fornøyde med behandlingstilbudet eller kunnskapen til legene, tilsier at vi er langt unna å sette pasienten i sentrum. NRF applauderer helseministerens valgløfter, men nå forventer vi at regjeringen iverksetter helhetlige pakketilbud også for våre grupper. Det er den største pasientgruppen i Norge, sier Granaas.

Funn
Her er noen av funnene fra undersøkelsen som gikk til et representativt utvalg av hele den norske befolkning:

 • 2 av 10 har benyttet rehabiliteringstilbud der de bor, ca halvparten av disse er ikke fornøyd med tilbudet
  •3 av 10 besøkte fastlegen 6 ganger eller flere før henvisning til spesialist.
  2 av 10 synes fastlegen er oppdatert på nye behandlingsmetoder og forskning.
 • Halvparten synes legen behandler pasienten som likeverdig og tar hensyn til hennes/hans meninger.3 av 10 opplever at det er et samvalg.
 • 2 av 10 har benyttet rehabiliteringstilbud der de bor, ca halvparten av disse er ikke fornøyd med tilbudet
 • 3 av 10 besøkte fastlegen 6 ganger eller flere før henvisning til spesialist.
 • 60 % ventet fra 1-6 måneder fra henvisning til de kommer til spesialist.
 • 40 % ble henvist til riktig spesialist og gjennomgikk ikke flere behandlinger.
 • Blant pasienter under 30 år gir 45 % en tommel ned.
 • Både i befolkningen generelt og blant pasienter er tendensen den samme kvinner er mindre fornøyd enn menn og de yngre er mindre fornøyd enn de eldre.
 • 25 % av de med revmatisk diagnose sier at legen i liten grad behandler en som likeverdig og tar hensyn til pasientens meninger.

Pasientforeningene går sammen
Tre store pasientforeninger har gått sammen om å undersøke hvordan pasientene selv opplever behandlingen de får i norsk helsevesen. Norsk Revmatikerforbund (NRF), Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) har i samarbeid med analyseinstituttet Kantar TNS i sommer gjennomført en Omnibusundersøkelse av Norges befolkning, samt egne undersøkelser i pasientforeningene.
-  Det er langt fra politisk ambisjon til praktisk virkelighet. Samvalg har stått på den politiske agendaen i mange år, og den sittende regjeringen har løftet det enda høyere opp på dagsorden. Likevel viser undersøkelsen at for få pasienter mener de opplever samvalg og involvering i sin kontakt med legen. Det er pasientene selv som lever med konsekvensene av beslutningene som tas, og derfor er det så viktig at de føler seg involvert og at pasientens stemme skal bli hørt, sier generalsekretær i LMF, Arne Schatten.

Arrangement på Arendalsuka
Undersøkelsen vil bli presentert på pasientforeningenes arrangement «Ingen ting om oss - uten oss! Pasientenes helsevesen slik pasienten ser det» under Arendalsuka 15. august kl. 13 på Clarion Hotel Tyholmen. Her blir det også politisk debatt, med blant annet leder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønnaas Kjos (FrP). Arrangementet er støttet av AbbVie.

Kontakter

Arne Schatten Generalsekretær Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer Generalsekretær Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

413 38 916

Om Norsk Revmatikerforbund

Norsk Revmatikerforbund
Norsk Revmatikerforbund
Postboks 2653 Solli
0203 Oslo

22 54 76 00https://www.revmatiker.no

Én av fire nordmenn har en sykdom relatert til muskel- og skjelettsystemet. Mer enn 300 000 av disse har en revmatisk diagnose. NRF taler deres sak.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har 34.000 medlemmer, og 225 lokallag over hele Norge. NRF er en av Norges største pasientforeninger, og tilbyr medlemmene fellesskap, informasjon, forskningsnytt, kurs og trening. NRF jobber interessepolitisk og samarbeider med helsefaglige eksperter for å bedre hverdagen til medlemmene.

Følg saker fra Norsk Revmatikerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Revmatikerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Revmatikerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom