Byggenæringens Landsforening

Overgangsordning for kvalifikasjonskrav videreføres til 2020: BNL er glad for at næringen er blitt lyttet til

Del

Mandag ble det klart at regjeringen forlenger overgangsordningen for kvalifikasjonskrav til 1. januar 2020. – Vi er fornøyd med at Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har lyttet til næringens bekymringer, og vi vil bidra til å finne robuste løsninger som får tillit i markedet, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

Det er flere problemstillinger knyttet til sentral godkjenning. Blant annet hvor mye vekt man skal legge på realkompetanse kontra formell utdannelse. Mange i næringen er bekymret for hva som skjer når nåværende overgangsordningen for kvalifikasjonskrav går ut 1. juli 2018.

Overgangsordningen som nå forlenges, gjelder kun for kvalifikasjonskravene. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver - og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår, skriver departementet i en pressemelding.

En lang vei
BNL ble spurt i 2014 om vi kunne lede arbeidet med å se  på en frivilling sentral godkjenning da lokal ansvarsrett måtte opphøre. En samlet næring leverte "Enkelt å være seriøs" 22. august.

– Allerede før Stortinget hadde behandlet proposisjonen, så valgte regjeringen å ta næringens forslag til ordning som et tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Det er det fortsatt. Året etter fikk regjeringen de nødvendige hjemlene til å innføre forslagene. Næringen har hele tiden ment at det er viktig å se alle tiltakene sammen, og se utover rammene i plan- og bygningsloven. Dette har ikke vært lett å få gjennomslag for, sier Sandnes.

I 2016 ble BNL nok en gang spurt om å lede arbeidet med å se på hvordan man skulle vurdere kvalifikasjoner til både utførende og prosjekterende - enten det var formal- eller erfaringskompetanse.

– Når regjeringen sent i høst mente at tolkningen av nettopp plan- og bygningsloven ikke kunne kreve fag og svennebrev for utførende bedrifter – samtidig som bedrifter med lang erfaring blir avskiltet, ble reaksjonene sterke fra en samlet næring. Vi er nå lettet over at Sanner tar næringen på alvor, sier Sandnes.

Departementet har - i samråd med næringen - besluttet at forslag til nye kvalifikasjonskrav ikke sendes på høring nå. Dette betyr at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning, skal vurderes etter de lempelige kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016.

BNL-sjefen fremtidig ordning må være basert på forutsigbarhet og tillit.

– I dette arbeidet må myndighetene være i førersetet. Vi ønsker å bidra, avslutter Sandnes.  

Nøkkelord

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

Prognoser for byggenæringen: Sterkt 2019 for nye yrkesbygg28.11.2018 10:48Pressemelding

Det er forventet vekst i alle deler av byggenæringen, bortsett fra nye boliger i 2019, men også der forventes det vekst i 2020. Nye yrkesbygg skal vokse med 8,8 prosent i 2019, noe som er den høyeste veksten på over 10 år. – Veksten i yrkesbygg betyr at norsk næringsliv øker investeringene, sammen med anleggssektoren skaper det forventninger om et godt år også i 2019, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom