Fafo

Østeuropeisk arbeidskraft fremdeles populært i norske bedrifter

Del

30 prosent av bedriftene i bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant bruker østeuropeisk arbeidskraft. Dette er omtrent på samme nivå som i 2009. Over halvparten av disse svarer at denne arbeidskraften har blitt en del av den ordinære driften. Arbeidsinnvandrere har med andre ord blitt dagligdags i store deler av norsk arbeidsliv. Det viser en ny undersøkelse fra Fafo, som presenteres på Fafo Østforums seminar torsdag 8. juni.

Bedriftenes viktigste motiv for å rekruttere østeuropeere er, som tidligere, mangel på arbeidskraft.

En større andel av bedriftene bruker faste ansettelser i 2017 sammenliknet med tidligere. Samtidig er innleie fra bemanningsforetak fremdeles utbredt i bygg og anlegg og i industrien. I bygg og anlegg svarer 45 prosent av bedriftene at de hadde rekruttert østeuropeiske arbeidstakere via bemanningsforetak. Dette er i hovedsak det samme mønsteret som i undersøkelsen fra 2009. Viktige årsaker til å leie inn arbeidstakerne er at det blir lettere å dekke midlertidig behov for arbeidskraft og at det gir større fleksibilitet med hensyn til arbeidstid.

Om lag halvparten av bedriftene svarer at arbeidstakere fra Øst-Europa er mer arbeidsvillige enn de norske. Rundt 40 prosent mener at denne arbeidstakergruppa har lavere sykefravær. 17 prosent av lederne mener at bruk av østeuropeisk arbeidskraft gir lavere lønnskostnader.

Denne undersøkelsen sier ingenting om antallet arbeidsinnvandrere i bedriftene. Den gir kun tall på andelen bedrifter som bruker østeuropeisk arbeidskraft, eller har gjort det i løpet av de siste 12 månedene.

Det er nå 13 år siden den første, store EU-utvidelsen. Da ble Polen, Latvia, Litauen, Estland, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn innlemmet i det indre markedet. I 2007 kom Bulgaria og Romania med, og Kroatia i 2013. Norge er en del av det indre markedet gjennom EØS-avtalen. Her til lands er det arbeidstakere fra Polen og Litauen som dominerer blant arbeidsinnvandrerne.

Fafo har tidligere undersøkt bruk og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft i 2006 og 2009, i de samme tre bransjene. Det er personalansvarlig/daglig leder som har svart på spørsmålene. Den siste undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse i perioden november 2016 til mars 2017.

For mer informasjon, kontakt Anne Mette Ødegård, telefon 906 51 311

Nøkkelord

Bilder

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom