Samferdselsdepartementet

Oppgradert løsning for mobildekning i Follobanetunnelen

Del

- God nettilgang på tog gjør at de reisende kan utnytte reisetiden mer effektivt. Dette kan gjøre tog til et foretrukket transportmiddel. Derfor bestiller vi nå, i samarbeid med Telenor og Telia, en oppgradert løsning for mobildekning i Follobanetunnelen. I tillegg skal staten intensivere arbeidet med utskifting av utstyr i togsettene for å sikre de reisende bedre mobilsignaler, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Follobanen er det største samferdselsprosjektet i Norge, og får landets hittil lengste jernbanetunnel (20 km). Tunnelens lengde og den eksplosive veksten i bruk av mobiltjenester blant de reisende indikerer at den hittil planlagte løsningen med én strålekabel vil være utdatert ved åpningstidspunktet i 2021. Samferdselsdepartementet har derfor jobbet tett med Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Telenor og Telia for å finne ut hvilken fremtidsrettet teknologi som vil være tilstrekkelig i togtunnelen.

Alle parter er nå enige om at den beste og mest fremtidsrettede løsningen vil være en såkalt 4x4 MIMO, det vil si en nettløsning med totalt 5 antennekabler (en til interne systemer, fire til kommersiell radiokommunikasjon). Etter det Bane NOR kjenner til er det ikke installert en så kraftig nettløsning i noen togtunnel i verden.

For å finansiere en slik løsning forplikter Telenor og Telia seg til å dekke 50 millioner kroner hver av investeringskostnadene ved oppgraderingen. Totalkostnaden for 4x4 MIMO er beregnet til om lag 380 millioner kroner som betyr at statens andel er 280 millioner kroner. 

Sterkt økende databruk og erfaringer fra dette prosjektet gjør at fremtidige jernbanetunneler vil planlegges med løsninger som legger til rette for god nettdekning i fremtiden, avhengig av tunnelenes lengde, kapasitet og beliggenhet. NSBs undersøkelser per juli 2017 viser at over 85 % av pendlerne mener internett om bord er viktig, mens kun 40 % av pendlerne er fornøyd med opplevd dekning. 

- Telenor vil alltid å sørge for at våre kunder har best mulig dekning med god kapasitet og kvalitet, så de kan bruke mobil og PC når de reiser, akkurat slik de ønsker. Det gjelder 4G nå, og mot 5G i årene som kommer. Dette blir Norges mest trafikkerte togstrekning, og derfor trår vi til for å sikre at reisende skal ha tilgang til et supert nett nå, som også vil holde seg fremtiden, med stadig økt databruk og nye måter å bruke mobilen på, sier Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen

- Vi investerer i fremtiden for å gi våre kunder en fantastisk brukeropplevelse når Follobanen står klar. Alle i Norge har i dag en smarttelefon som de liker å surfe med, høre på musikk eller jobbe når de kjører kollektivt, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge. 

– Løsningen som er valgt legger til rette for at dette vil bli Norges beste surfestrekning for kollektivtransport, og ikke minst legges det til rette for fremtidige krav til kapasitet, hastighet og utbygging av 5G.

Koordinert innsats for å sikre nettdekning i togene 

Samferdselsministeren understreker at Samferdselsdepartementet sammen med tilbyderne vil jobbe videre for bedre tilgang til mobiltjenester langs jernbanen for å utvikle toget som et enda mer attraktivt transportmiddel i framtiden.

- Oppgraderingen av anlegget i Follobanetunnelen er et eksempel på hvor god og konstruktiv dialogen mellom myndighetene og mobiloperatørene er, sier samferdselsministeren.

I forbindelse med valg av nettdekningsløsning på Follobanen og diskusjoner rundt Østfoldbanen har mobiltilbyderne, jernbaneaktørene og Samferdselsdepartementet avtalt å revidere en samarbeidsavtale som ble inngått i 2015.

Som grunnlag for avtalen har samferdselsministeren i dag bedt Jernbanedirektoratet om å lage en plan for bedre nettdekning, som vil avstemmes med mobiltilbydernes planer. Samferdselsdepartementets ønsker at Jernbanedirektoratet i arbeidet med handlingsprogrammet for jernbanen skal prioritere bedre nettdekning i overenstemmelse med den planen som utvikles.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Statleg tilskot til breibandutbygging: Område med låg breibandkapasitet blir framleis prioriterte15.5.2018 10:48Pressemelding

- Infrastruktur for ekom er like viktig for folk og næringsliv som veg og jernbane. Breibanddekninga i Noreg er generelt svært god, og marknadsaktørane gjer ein viktig jobb for å byggje ut infrastrukturen. Staten bidreg med pengar til breibandutbygging i område der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut. Innretninga på tilskotsordninga er no endra slik at fylkeskommunane får meir involvering, men område med låg breibandkapasitet skal framleis bli prioriterte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Rv 23 Dagslett–E18: Vil se prosjektet under ett, for å kunne få ned prosjektkostnadene og sikre rasjonell gjennomføring15.5.2018 10:47Pressemelding

Regjeringen foreslår å justere rv 23-prosjektet etter at grunnforholdene på Dagslett-Linnes har vist seg å være mer krevende enn tidligere antatt. Regjeringen vil derfor utvide planarbeidet slik at man nå ser prosjektet i sin helhet frem til E18. Dårlige grunnforhold har medført en kostnadsøkning på nærmere 850 millioner kroner sammenlignet med det som var kjent da Stortinget tidligere behandlet utbygging av veistrekningen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tror det er penger å spare på å slå sammen flere parseller til et prosjekt.

RNB 2018: 25 nye Flirt-tog og betre nettdekning om bord15.5.2018 10:45Pressemelding

- Passasjertala viser at stadig fleire reiser med tog. Utviklinga er gledeleg og illustrerer at jernbanesatsinga til regjeringa gir effekt. Men fleire reisande betyr at det blir behov for fleire tog. I tillegg er ein del av togflåten utdatert og klar for utskifting. Vi legg difor til rette for at Norske tog AS kan kjøpe inn ytterlegare 25 nye Flirt-tog utover dei som allereie er bestilte. Samstundes blir det lagt opp til at Flirt-toga kan bli oppgraderte med utstyr for betre nettdekning, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom