Nærings- og fiskeridepartementet

Oppfordrer norske stålprodusenter om å melde seg til EU-kommisjonen

Del

EU vurderer om de skal innføre beskyttelsestiltak mot import av en rekke stålprodukter.

Dette kommer som en følge av de tiltakene USA har iverksatt mot blant annet import av stål. Et av formålene er å unngå at eksportører som stenges ute fra det amerikanske markedet snur seg til EU. I påsken igangsatte EU-kommisjonen en undersøkelse for å ta stilling til saken.

- Dette angår en rekke norske virksomheter direkte, og det kan potensielt påvirke rammevilkårene for å drive næringsvirksomhet i Norge mer generelt. Nå er det viktig å få frem representativ informasjon om eksportvolumer og prisutvikling på EU-markedet. Vi oppfordrer større produsenter av stålprodukter som eksporteres til EU om å besvare undersøkelsen fra EU-kommisjonen. Fristen er allerede på mandag 9. april, sier statssekretær Roy Angelvik (FrP) i Nærings- og fiskeridepartementet.

WTOs regler tillater at et land innfører beskyttelsestiltak, men under bestemte vilkår. Det er et krav at det er en sterk økning i importen som forårsaker alvorlig skade på egen industri.

Undersøkelsene som EU nå har satt i gang skal ta stilling til om disse vilkårene er tilfredsstilt. EU må også ta hensyn til EØS-avtalens bestemmelser før de kan trekke noen endelige konklusjoner om eventuelle tiltak.

Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet hadde et møte med representanter fra Norsk Industri og NHO på torsdag for drøfte situasjonen for norske stålprodusenter.

- Dette er en høyt prioritert sak for norske myndigheter. Nærings- og fiskeridepartementet samarbeider tett med Utenriksdepartementet i oppfølgingen av denne saken, og har nær kontakt med Norsk Industri og NHO. Vi vil arbeide løpende opp mot EU-kommisjonen fremover, sier statssekretær Roy Angelvik.

Praktisk informasjon

Fristen for å henvende seg er mandag 9. april 2018.

Kontaktinformasjon til EU-kommisjonen er for denne saken er: TRADE-SAFEGUARD-STEEL@ec.europa.eu

EU-kommisjonen vil sende ut spørreskjemaer til de bedriftene som har meldt seg.

Det vil være en 21 dagers frist fra det er mottatt til å svare på spørreskjemaet. Det er også anledning til å sende innspill til Kommisjonen i "fritt format" innen 15. april 2018.

For mer informasjon om spørreundersøkelsen og kontaktpersoner se www.regjeringen.no/nfd

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom