Olav Thon Gruppen

Olav Thon Eiendomsselskap: Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2016

Del

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et resultat før skatter på 1,3 milliarder kroner i 1. halvår.

Norges ledende kjøpesenterselskap

Olav Thon Eiendomsselskap har i dag 96 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Norges største og ledende kjøpesenterselskap. Markedsposisjonen er svært solid og i tillegg til Norges to største kjøpesentre, inkluderer porteføljen fem av landets seks største kjøpesentre i 2016.

Omsetningsveksten fra i fjor er relativt høy, og vurderes til ca. 3 % på sammenliknbart areal.

Fortsatt resultatvekst

Etterspørselen etter næringseiendom i Norge både fra norske og internasjonale investorer er fremdeles høy. Dette har medført fortsatt økte priser på næringseiendom og dermed høyere markedsverdi på konsernets eiendomsportefølje. Lavere langsiktige renter har bidratt til en viss verdinedgang på inngåtte fastrenteavtaler. Selskapets underliggende drift utvikler seg også positivt, og resultatet før skatter og verdiendringene økte med 6 % i første halvår til 725 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyd med første halvår. Olav Thon Eiendomsselskap påvirkes lite av lave oljepriser og svakere vekst i norsk økonomi, sier konserndirektør finans Arne B. Sperre.

- I første halvår økte leieinntektene med over 10 %. Kjøpesentrene hadde en god omsetningsvekst og konsernets gjennomsnittsrente falt videre. Med fortsatt lave renter og høy etterspørsel etter næringseiendom både for kjøp og leie, vurderes selskapets utsikter som positive, fremholder Sperre.

Les kvartalsrapporten her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet. Olav Thon Gruppen er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotellkjeder. 

Olav Thon Gruppen eier eller forvalter ca. 100 kjøpesentre i Norge og 12 i Sverige. I 2015 var den totale butikkomsetning 62,5 milliarder kroner og 11,5 milliarder (svenske) kroner i de svenske sentrene.

I tillegg til kjøpesentrene eier Olav Thon Gruppen ca. 500 næringseiendommer i Norge og utlandet. Denne del av porteføljen består i hovedsak av kontor-og forretningslokaler sentralt i Oslo, samt hotelleiendommer i Norge og Brüssel.

Siden 2005 har Gruppen bygget og solgt over 1.500 boliger, hovedsakelig i Oslo og Akershus. Gruppen har ca. 1.150 boliger for utleie i Oslo-området, og er dermed en av de største aktørene i Oslo-markedet.

Thon Hotels er en av Norges største hotellkjeder med 11.610 rom fordelt på 78 hoteller i Norge, Belgia og Rotterdam. Thon Hotels er med 1.500 rom en av de største hotellaktørene i Brüssel.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982 og selskapet har vært børsnotert i Oslo siden 1983. Årlig leieinntektsnivå er fra 1983 økt fra 27 millioner kroner til 2,7 milliarder kroner og børsverdien er økt fra 200 millioner kroner til 15,3 milliarder ved inngangen til tredje kvartal 2016.

Øvrige virksomheter i Olav Thon Gruppen 

Følg saker fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Olav Thon Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom