Fafo

Økende kinesisk støtte til velferdsstaten

Del

Sterkere ønske om at myndighetene bør ta et større ansvar innen helse, utdanning og ulikhet, ifølge et mangeårig forskningsprogram i regi av Fafo. Funnene er utgangspunkt for en egen Kina-konferanse 14. september.

Hvilken rolle synes kinesere staten skal ha når det gjelder å sørge for velferdstjenester til befolkningen, og hvordan har slike holdninger endret seg over tid?

Sammen med Harvard-professor Martin Whyte, Universitetet i Bergen, Peking-universitetet og Handelshøyskolen har forskningsstiftelsen Fafo undersøkt hva befolkningen i Kina tenker om rettferdig fordeling, og hvordan dette påvirker utbyggingen av en ny kinesisk velferdsstat.

– Her har vi sett en dramatisk endring. Andelen som mener staten bør være ansvarlig for alles velferd har vokst kraftig, forteller prosjektleder og Fafo-forsker Kristin Dalen.

Styrket støtte til utdanning og helse

At velferdstilbudet har blitt bedre i løpet av det siste tiåret kan ha bidratt til at forventningene til offentlige velferdstjenester har økt har økt:

  • I 2004 mente 44 prosent at staten burde være ansvarlig for et grunnleggende utdanningstilbud til alle – i 2014 hadde dette økt til 78 prosent.
  • I samme periode har støtten til at staten skal være ansvarlig for helsetilbud økt fra 30 til 66 prosent, mens støtten til myndighetsansvar for eldreomsorg har økt fra 33 til 55 prosent.
  • Flertallet av respondentene mener fremdeles at ulikhetsnivået i Kina er akseptabelt, men også her har man sett store endringer i retning av ønske om utjevning.

Ønsket om at den kinesiske staten skal jobbe videre for en mer universell velferdsstat deles blant alle sosiale grupper, uansett utdanning, husholdningstype, geografi, alder og kjønn.

Samtidig har klima- og miljøproblemene vært økende i denne perioden. I 2014 mente 3 av 4 at forurensning virket skadelig på helsen deres.

– Selv med økende oppslutning om en mer universell velferdsstat, gjenstår det fortsatt store utfordringer knyttet til lik tilgang til likeverdige tjenester for alle, oppsummerer Dalen.

«Optimistiske libertarianere»

80 prosent av kineserne er tilfreds med livet, 85 prosent er optimistiske med hensyn til framtiden, og 75 prosent mener at de har fått det bedre de siste fem årene. Internasjonalt er dette skyhøye tall.

Samtidig framviser den kinesiske befolkningen en blanding av rettferdighetsfølelse og «egen lykkes smed»-innstilling man heller ikke finner i mange land.

På tross av at de ønsker en mer universell velferdsstat, er kinesere i gjennomsnitt mindre egalitære enn tyskere og amerikanere. Relativt mange kinesere mener at inntekt i sterk grad skyldes hell og talent, og at fattigdom skyldes mangel på hardt arbeid og talent.

– Selv om mange kinesere mener staten bør sikre grunnleggende velferdstilbud, har man altså en svært høy grad av toleranse for sosial ulikhet – selv når det gjelder barn, poengterer Kristin Dalen.

Avsluttende konferanse

Dalen og øvrige forskere vil presentere og diskutere hovedfunn fra prosjektet på en avslutningskonferanse fredag 14. september i Fafos lokaler i Oslo.

Her vil en rekke internasjonalt ledende forskere innlede om velferd og ulikhet i Kina, deriblant Martin K. Whyte ved Harvard, Wang Feng ved Fudan Universitetet og Jane Duckett ved universitetet i Glasgow.

Nøkkelord

Kontakter

Fafo-forsker Kristin Dalen, kristin.dalen@fafo.no / 99290203

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom