Norsk Fjernvarme

Nytt rekordår for grønn fjernvarme i Norge

Del

Aldri før har fjernvarmebransjen levert mer grønn fjernvarme enn nå, viser ny SSB-statistikk. Også produksjonen av fjernkjøling øker.

Det har aldri blitt produsert mer fjernvarme i Norge enn nå, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (Foto: Hafslund Varme)
Det har aldri blitt produsert mer fjernvarme i Norge enn nå, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (Foto: Hafslund Varme)

SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram torsdag, viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 5,5 til over 5,9 milliarder kilowattimer med varme (TWh). 

Medregnet noe produksjon ikke omfattet av SSB-tallene, var totalen rett under 6 TWh, viser tall fra Norsk Fjernvarmes statistikknettsted fjernkontrollen.no.

– Det er "all time high" for fjernvarme i Norge, fastslår kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

En kjølig inngang på året og betydelig kundevekst blant de store fjernvarmeselskapene er hovedårsakene til økningen. 

Historisk lav oljeandel

Til tross for veksten i fjernvarmeproduksjonen i fjor, er fjernvarmens egen fossilbruk fortsatt lav. Fossil olje utgjorde bare 1,1 prosent av energien brukt til fjernvarme i fjor.

– Det er gledelig å se at fossilandelen holder seg på et historisk lavt nivå, til tross for at 2016 var et kaldere år enn 2015. Bruken av fossil olje er nå stort sett redusert til beredskapsbruk og i mange anlegg er den helt borte, sier Mellvang-Berg.

I tillegg til veksten innen fjernvarme, økte også produksjonen av fjernkjøling med 7,7 prosent i fjor, til 182 millioner kilowattimer (182 GWh).

– Fjernkjøling er stadig viktigere produkt for bransjen og etterspørres i stadig større grad i spesielt markedet for næringsbygg. Dette er en trend vi tror bare vil bli sterkere og sterkere, sier Mellvang-Berg.

Parallelt med publiseringen av SSB-statistikken torsdag, oppdaterte Norsk Fjernvarme nettstedet fjernkontrollen.no, som inneholder detaljert informasjon om hvilke energikilder som brukes til fjernvarme forskjellige steder i landet.

– Hvilke energikilder som er i bruk varierer stort fra sted til sted og styres av hva som er tilgjengelig lokalt. På fjernkontrollen.no kan alle se hvor fjernvarmen kommer fra der de bor, sier Mellvang-Berg.

Oslo størst

Tallene viser at fjernvarmen som distribueres i norske byer og tettsteder først og fremst er basert på lokale, fossilfrie energikilder. Det dreier seg om gjenvunnet overskuddsvarme fra industri eller avfall, forskjellige typer bioenergi eller storskala varmepumper. Mange steder har fjernvarmeselskap satt flere slike fornybare kilder i system.

– Fjernvarme er byens egen energi. Bruken av den bidrar både til å erstatte fossile kilder i bygg og avlaste kraftnettet i tettbygde strøk. Den frigjør elektrisitet som kan brukes til det grønne skiftet i andre sektorer, sier Mellvang-Berg.

Ved å sette sammen tallene på fjernkontrollen.no, er det mulig å rangere hvilke selskaper og byer som er de største innen fjernvarme (se grafikk).

Ikke overraskende er det de store byene Oslo, Trondheim og Bergen som dominerer listen.

– Fjernvarmen er nå en etablert løsning i de største byene i landet, men det bygges også nytt. I byer som Tromsø, Bodø, Sandefjord og Moss bygges det ny infrastruktur, mens for eksempel Lyse Neo er i gang med en stor utbygging i Stavanger/Sandnes-området. Lyse-prosjektet er spennende, siden det både vil øke produksjonen og fase ut bruken av fossil gass i området, sier Mellvang-Berg.    

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det har aldri blitt produsert mer fjernvarme i Norge enn nå, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (Foto: Hafslund Varme)
Det har aldri blitt produsert mer fjernvarme i Norge enn nå, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (Foto: Hafslund Varme)
Last ned bilde
Hafslund Varme, Statkraft Varme og Eidsiva Bioenergi er landets tre største produsenter av fjernvarme. (Kilde: fjernkontrollen.no)
Hafslund Varme, Statkraft Varme og Eidsiva Bioenergi er landets tre største produsenter av fjernvarme. (Kilde: fjernkontrollen.no)
Last ned bilde
Gjenvunnet varme er den største kilden til fjernvarme i Norge. (Illustrasjon: fjernkontrollen.no)
Gjenvunnet varme er den største kilden til fjernvarme i Norge. (Illustrasjon: fjernkontrollen.no)
Last ned bilde

Om Norsk Fjernvarme

Norsk Fjernvarme
Norsk Fjernvarme
P.b. 7184 Majorstuen
0307 Oslo

http://www.fjernvarme.no/

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og -kjøling, primært basert på fornybar eller gjenvunnet energi. Vi representerer i dag 47 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme og -kjøling, samt nær 80 assosierte medlemmer med interesser i bransjen (leverandører, konsulenter, universitet og høyskoler, myndigheter og andre organisasjoner). Medlemmene står for over 80 prosent av fjernvarmeproduksjonen i landet.

Følg saker fra Norsk Fjernvarme

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Fjernvarme på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Fjernvarme

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom