Samferdselsdepartementet

Nytt ekspertutvalg skal finne veien til smart samferdselsteknologi og styre unna feilinvesteringer

Del

– Norge skal være i tet på digitalisering, også innen transport. Vi ønsker ekspertråd om hvordan vi skal planlegge riktig, slik at vi satser på teknologi som vinner frem og har stor nytte for samfunnet. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringens ekspertutvalg for teknologi og transport nå har hatt sitt første møte.

Fra venstre: Gro Holst Volden, Mariam Kaynia, Niels Buus Kristensen, Ketil Solvik-Olsen, John-Mikal Størdal, Bernt Reitan Jenssen, Alexandra Bech Gjørv. Foto: SD/TLM.
Fra venstre: Gro Holst Volden, Mariam Kaynia, Niels Buus Kristensen, Ketil Solvik-Olsen, John-Mikal Størdal, Bernt Reitan Jenssen, Alexandra Bech Gjørv. Foto: SD/TLM.

– Nasjonal transportplan legger opp til å bruke over en billion kroner på samferdsel i løpet av 12 år. Veldig mye av det vi skal gjøre for å skape en bedre og grønnere reisehverdag avhenger av at vi lykkes med å ta i bruk riktig teknologi på riktig måte. Norge skal være ledende i ta i bruk nye digitale muligheter i alle sektorer, samtidig er det vanskelig å spå hvilken teknologi som det er smartest å satse på. Regjeringens nye ekspertutvalg skal hjelpe oss med å dette, ved å anbefale konkrete tiltak til neste transportplan, sier Solvik-Olsen.

Utvalgets oppgave

Regjeringens ekspertutvalg for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur hadde sitt første møte fredag. Utvalget skal blant annet gi regjeringen anbefalinger om hvordan ressursene i transportsektoren kan brukes mer effektivt og fremtidsrettet, vurdere konsekvenser av ny teknologi på bruk og etterspørsel av transport, anbefale tiltak som gjør transportetatene bedre i stand til å møte den teknologiske utviklingen og vurdere hvordan ny teknologi i transportsektoren kan påvirke samfunnets sårbarhet.

Mye å vinne på riktige teknologiske veivalg

– Vi må gjøre alt vi kan for å unngå store feilinvesteringer i konsepter og teknologier som viser seg å ikke ha livets rett. Det er mye å tape om vi trår feil, men enormt mye å vinne om vi tar riktige veivalg. Ekspertene vi har samlet i dette uavhengige utvalget har kunnskaper og erfaringer fra ulike deler av industri og forskning. De har fått et bredt mandat som gir dem stor frihet til å hjelpe oss å finne nye veier til smart og samfunnsnyttig bruk av ny teknologi. Utvalget skal levere sin rapport før sommerferien 2019. Jeg har oppfordret dem til å tenke nytt og ikke la tidligere politiske føringer i Nasjonal transportplan sette begrensninger på hva de vil foreslå, sier samferdselsministeren.

– Krevende og viktig oppgave

John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt, leder utvalget og sier at han er særlig opptatt av at utvalget skal gi et godt grunnlag for beslutninger som muliggjør å ta i bruk ny teknologi for å skape fremtidens transportløsninger.

– Dette er en krevende og viktig oppgave, og jeg er glad for å ha fått oppdraget med å lede utvalget, sier Størdal.

Utvalgets sammensetning:

  • Administrerende direktør John-Mikal Størdal (FFI) (Oslo/Akershus), leder
  • Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv (SINTEF) (Trondheim)
  • Forskningsleder Niels Buus Kristensen (TØI) (Danmark)
  • Konserndirektør Toril Nag (Lyse) (Stavanger)
  • Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen (Ruter) (Oslo/Akershus)
  • Associate Partner Mariam Kaynia (McKinsey & Company) (Oslo)
  • Forskningssjef Gro Holst Volden (Concept, NTNU) (Trondheim)

Utvalget er uavhengig og medlemmene representerer kun seg selv. Medlemmenes arbeidssted er oppgitt som bakgrunnsinformasjon.

Nøkkelord

Bilder

Fra venstre: Gro Holst Volden, Mariam Kaynia, Niels Buus Kristensen, Ketil Solvik-Olsen, John-Mikal Størdal, Bernt Reitan Jenssen, Alexandra Bech Gjørv. Foto: SD/TLM.
Fra venstre: Gro Holst Volden, Mariam Kaynia, Niels Buus Kristensen, Ketil Solvik-Olsen, John-Mikal Størdal, Bernt Reitan Jenssen, Alexandra Bech Gjørv. Foto: SD/TLM.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Fusk på førarprøva skal gi inntil 1 års karantene16.11.2018 11:54Pressemelding

– Å sørge for betre trafikktryggleik er ein av regjeringas viktigaste oppgåver. Difor må vi hindre at førare som ikkje er kvalifiserte slepp ut i trafikken. No foreslår vi at kandidatar som fuskar til førarprøva skal kunne få inntil 1 års karantenetid før dei kan gå opp til ny prøve. Ei lengre karantenetid for dei som fuskar enn for dei som strykar vil både opplevast som rettferdig, i tillegg til å ha ein avskrekkande effekt, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom