Nye kyststatsavtaler for norsk vårgytende sild og kolmule

Del

Kyststatene er blitt enige om forvaltningen av sild og kolmule i 2019, men partene er fremdeles uenige om fordelingen landene imellom.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik
Fiskeriminister Harald T. Nesvik

Totalkvoten (TAC) for silda neste år blir på 588.562 tonn. Det er en betydelig økning fra fjorårets totalkvote på 435.000 tonn.

– Jeg er fornøyd med at vi er blitt enige om en ny plan som sikrer bærekraftig beskatning og samtidig et noe høyere uttak av sild, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Forvaltningsplanen er basert på informasjon som er vitenskapelig oppdatert av det internasjonale havforskningsrådet ICES i år.

Landene har ikke klart å bli enige om hvor stor del av totalkvoten hvert land skal ha.


- Jeg er skuffet over at Norge, EU, Færøyene, Island og Russland ikke har klart å bli enige om fordelingen av andeler på partene, sier Nesvik.


Norge ønsker kartlegging
Fra norsk side ble det foreslått å starte et felles vitenskapelig arbeid for å kartlegge sildebestandens utbredelse i nasjonale soner og i internasjonalt farvann.

Russland, som ikke deltok på det siste forhandlingsmøtet, har støttet forslaget om et slikt arbeid. De øvrige kyststatene ønsker imidlertid ikke å delta i en ny kartlegging av sildas sonetilhørighet.

– Jeg synes det er bekymringsfullt at de andre partene ikke vil være med på et arbeid som kan bidra til at vi kan løse fordelingsspørsmålet, og dermed sikre bærekraftig forvaltning, sier Nesvik.

Avtale om kolmule
Det er også inngått avtale om forvaltningen av kolmule for 2019 mellom kyststatene Norge, EU, Island og Færøyene. Avtalen innebærer en totalkvote for neste år på 1.143.629 tonn. Det er en mindre reduksjon fra i år. Den felles forvaltningsplanen for kolmule videreføres. Heller ikke for kolmule er det oppnådd enighet om hvor mye av kvoten hvert enkelt land skal få.

Norge og EU vil senere i år møtes for å avtale soneadgang for henholdsvis kolmule og nvg-sild.

Kontakter

Bilder

Fiskeriminister Harald T. Nesvik
Fiskeriminister Harald T. Nesvik
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom