Dispensasjonsordning for levendelagring i inntil 20 uker (Fiskeridirektoratets nettsider)