OsloMet

Ny forskning om de minste barna i barnehagen

Del

Hvor godt er barnehagetilbudet for barn under tre år? Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) arrangerer sluttkonferanse for forskningsprosjektet Blikk for Barn den 10. og 11. oktober 2017.

De minste barnas livskvalitet i barnehagen er blant temaene som tas opp på forskningskonferansen Blikk for barn -
 et tilbakeblikk. Foto: Benjamin A. Ward/HiOA
De minste barnas livskvalitet i barnehagen er blant temaene som tas opp på forskningskonferansen Blikk for barn - et tilbakeblikk. Foto: Benjamin A. Ward/HiOA

Stadig flere av de yngste barna i Norge går i barnehage. Fra år 2000 til 2017 har andelen 1- og 2-åringer med barnehageplass økt fra 37 prosent til 82 prosent, ifølge SSB. Men hvor god er den norske barnehagen for disse yngste barna?

Under konferansen Blikk for barn – et tilbakeblikk presenteres resultater fra fem års forskning om de aller yngste barna i barnehagen, barna mellom 0 og 3 år. Forskningen har foregått ved et av de største forskningsprosjektene knyttet til barnehage i Norge, Blikk for barn.

Tidligere forskningsresultater har vist at barnehagesektoren står overfor utfordringer når det gjelder kvaliteten i tilbudet til de minste barnehagebarna. På årets sluttkonferanse presenteres ny forskning som utdyper noen av disse utfordringene. 

Livskvalitet og utelek

Blant temaene som tas opp på konferansen er:

  • Barnas livskvalitet i barnehagen
  • Barnehagepersonalets meninger om barnehagens innhold og kvalitet
  • Måltider i barnehagen
  • Utelek i barnehagen
  • Foreldrenes meninger om barnehagens innhold og kvalitet
  • Hvordan bruker barnehagen estetiske uttrykk, som dans, musikk og teater

Kontaktpersoner: Førstelektor Ellen Os, tlf 92824658, professor Leif Hernes, tlf 92891326.

Se hele programmet på HiOAs nettsider

Tid: Tirdag 10. oktober kl. 10-16.30 og onsdag 11. oktober kl. 9-15.30
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46

Fakta:

  • Fra år 2000 til 2017 har andelen 1- og 2-åringer med barnehageplass økt fra 37 prosent til 82 prosent
  • 80 prosent av alle barn norske barn starter i barnehage mellom 1 og 2 år

Om forskningsprosjektet:

Blikk for barn er et forskningsprosjekt som har undersøkt ulike sider ved omsorg, lek og læring for de yngste barna i barnehagen. Prosjektet har sett på barn i tradisjonelle, små grupper og i større, fleksible grupper, og analysert hvordan gruppestørrelse virker inn på kvaliteten. Forskerne har også sett på betydningen av små barns møte med estetiske prosesser.


Forskerne har brukt en kombinasjon av kvantitative og kvalitative tilnærminger for å gi et nyansert bilde av hverdagslivet for de yngste barna i barnehagen.

Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2012-2017. HiOA har vært prosjekteier, og forskningen har blitt gjennomført i samarbeid med Universitet i Stavanger, UiT – Norges arktiske universitet, og NTNU.

Mer om prosjektet 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

De minste barnas livskvalitet i barnehagen er blant temaene som tas opp på forskningskonferansen Blikk for barn -
 et tilbakeblikk. Foto: Benjamin A. Ward/HiOA
De minste barnas livskvalitet i barnehagen er blant temaene som tas opp på forskningskonferansen Blikk for barn - et tilbakeblikk. Foto: Benjamin A. Ward/HiOA
Last ned bilde
Førstelektor ved HiOA Ellen Os, en av forskerne i Blikk for barn-prosjektet. Foto: Sonja Balci, HiOA
Førstelektor ved HiOA Ellen Os, en av forskerne i Blikk for barn-prosjektet. Foto: Sonja Balci, HiOA
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.hioa.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom