Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår nye konsesjonsvilkår i fleire revisjonssaker

Del

NVE har intensivert arbeidet med å revidere konsesjonsvilkåra for eldre kraftverk. Hovudformålet med ein vilkårsrevisjon er å betre miljøforholda i regulerte vassdrag. Norge har implementert EUs rammedirektiv for vatn (vassforskrifta), som set konkrete miljømål for vassdraga. Vilkårsrevisjon er eit viktig verktøy for å kunne nå desse måla.

NVE sender nå fire revisjonssaker til Olje og Energidepartementet. Direktør Rune Flatby i NVE seier at dei fire sakene illustrerer på ei god måte at utfal av ei vilkårsrevisjon kan og vil variere. - I den enkelte sak vert det sentralt å vurdere nytten av moglege miljøforbetringar mot behovet for fleksibilitet i  kraftsystemet, forsyningstryggleik og reguleringsevne, påpeikar Flatby.

 Olje- og Energidepartementet vil stå for den endelege avgjerda i disse sakene.

Les meir om sakane her:

Trollheim kraftverk i Surna i Møre og Romsdal fylke

Abojohka m.v. i Troms fylke

Hemsilvassdraget m.v. i Buskerud fylke

Suvdøla i Drangedal og Nissedal kommunar i Telemark fylke

Kontaktpersonar

Avdelingsdirektør Rune Flatby, mobil 41 67 82 03

Seksjonssjef Carsten Jensen, tlf 22 95 92 90

Fakta om konsesjonsbehandling

Revisjon av konsesjonsvilkår

Revisjon av konsesjoner og klima

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom