Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE har besluttet å sette ned farenivået til gult for Veslemannen.

Del

Hastighetene i fjellpartiet har avtatt, og det er varslet kaldt vær fremover.Det er nå en tydelig trend med reduserte hastigheter, spesielt for den nedre delen. Med oppholdsvær og lave temperaturer den neste uka forventes bevegelsene å minke ytterliggere. På bakgrunn av dette har NVE satt ned farenivået til gult.

Etter store bevegelser i Veslemannen som følge av naturlig nedbør har det vært rødt farenivå siden søndag 15. oktober kl. 09:00. Det er forsøkt ekstra vanntilførsel som har påvirket bevegelsene noe. Tiltaket har ikke hatt stor nok effekt til å få utløst et større skred fra Veslemannen. Vanntiltaket ble avsluttet kl. 22:15 i går kveld, og bevegelsene har etter det fortsatt å avta. Det er varslet opphold og stort sett kaldt vær den neste uka. Bevegelsene har nå en hastighet som tilsvarer 6 til 7 cm/døgn i øvre del, og omtrent 2 mm/døgn i nedre del. De store bevegelsene i Veslemannen har ikke påvirket andre deler av Mannen området.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Her finner du rapporten

Rapportering fra NVE vil fremover komme som dagsrapporter kl. 09.00 og legges ut på www.nve.no.

Kontakt: NVE Pressetelefon: 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom