Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning bidrar med å sikre ansvarlig resirkulering av Harrier

Del

Norsk Gjenvinning har søkt Miljødirektoratet om nødvendige tillatelser for å eksportere skipet Harrier, slik at det endelig kan forlate norsk farvann. Etter nøye kartlegging av risiko og grundige sonderinger med norske myndigheter, har Norsk Gjenvinning inngått en avtale relatert til eksporten av skipet til lovlig opphugging og resirkulering.

Oslo den (20.04.2018) – Julia Shipping henvendte seg til Norsk Gjenvinning i desember 2017 for å be om bistand med eksport av Harrier til forsvarlig opphugging. Etter grundig risikovurdering av et slikt oppdrag og løpende dialog med norske myndigheter, har Norsk Gjenvinning valgt å inngå avtale med Julia Shipping.

– Eksport av avfall er underlagt et omfattende regelverk både nasjonalt og internasjonalt. Dette er nødvendig for å sikre at avfall som oppstår i ett land ikke kommer på avveie eller påfører andre land miljøproblemer. Norsk Gjenvinning har inngående kunnskap om dette regelverket og vi har tatt store skritt for å sikre etterlevelse i vår verdikjede, sier Jon Bergan, divisjonsdirektør i Norsk Gjenvinning Downstream og legger til:

– Vi har allerede inspisert verftet som skal motta skipet i Tyrkia for å kvalitetssikre at det oppfyller gjeldende krav fra myndighetene, samt våre egne krav til samarbeidspartnere.

Norsk Gjenvinning er landets største og mest komplette leverandør av avfalls- og gjenvinningstjenester. Selskapet har et solid kvalitetssystem og høy kompetanse som skal sikre forsvarlig håndtering og gode rutiner for lovlig eksport av avfall.

Harrier
Skipet «Harrier», tidligere «Tide Carrier», fikk maskinproblemer utenfor kysten av Jæren i februar 2017, og ligger i dag i Farsund. Miljødirektoratet har pålagt skipet å bli liggende i Norge, inntil de har behandlet og godkjent eksportsøknaden fra Norsk Gjenvinning. Det inkluderer at Miljødirektoratet skal godkjenne valgte løsning for opphugging og resirkulering av skipet.

Julia Shipping eier skipet frem til ankomst ved verftet SÖK Denizcilik ship recycling i Tyrkia. Norsk Gjenvinning vil følge opp at eksporten og opphuggingen skjer i henhold til internasjonalt regelverk, herunder Baselkonvensjonen, EUs Ship Recycling Regulation, Hong Kong-konvensjonen og relevante ISO-standarder.

Eksport av skipet vil skje så snart norske og tyrkiske myndigheter har godkjent søknad om eksport og skipet er bekreftet sjødyktig.

– Denne saken viser viktigheten av at virksomheter er bevisst hva som ansees som avfall, og at de søker bistand fra selskap med spisskompetanse på avfallsklassifisering og eksport. Vi er glade for å kunne bidra til at Harrier kan forlate skjærgården utenfor Farsund og bli resirkulert forsvarlig. Vi håper samtidig dette kan øke kunnskapen og bevisstheten knyttet til lovlig avfallseksport, sier Jon Bergan.

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning
Norsk Gjenvinning
PB 567 Skøyen
0214 OSLO

22 12 96 00http://www.norskgjenvinning.no

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer». 

Følg saker fra Norsk Gjenvinning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Gjenvinning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Gjenvinning

IBKA Norge AS investerer i Mortens Rørinspeksjon AS28.9.2018 14:50:39Pressemelding

Sommeren 2018 ble eierne bak Mortens Rørinspeksjon AS (MRI), og representanter fra IBKA Norge AS, et heleid selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet, enige om et spennende og fremtidsrettet samarbeid. Etter en kort due diligence og møter som har resultert i gode felles intensjoner om samarbeid er partene blitt enige, og fra og med 1.10.2018 vil IBKA Norge AS være majoritetseier i Mortens Rørinspeksjon AS, og selskapet Eivind Koch Rørinspeksjon AS vil gå inn som et heleid datterselskap av MRI.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom