Gassnova

Norsk CO2-fangst kan bli et viktig europeisk tiltak

Del

- Vi er glade for at regjeringen tar det neste steget på veien mot realisering av et norsk fullskalaprosjekt for fangst, transport og lagring av CO2, sier administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova.

Fangst og lagring av CO2 kan bidra til at Norge, og verden for øvrig, når målene i Parisavtalen. Regjeringen arbeider derfor, gjennom Gassnova, for å utvikle kostnadseffektiv teknologi på dette området.

Nyttig for Norge og resten av verden

- Vi har nå nådd et nivå der demonstrasjon av fangst og lagring av CO2 i industriell skala er et naturlig neste steg, sier administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova. Dersom vi får realisert det norske fullskalaprosjektet kan dette også bidra til å redusere økonomiske-, tekniske- og regulatoriske barrierer for etterfølgende prosjekter rundt om i verden.

Bedre konkurransekraft og nyskaping

Fangst og lagring er først og fremst et tiltak for å redusere utslipp av CO2, men dette kan også danne grunnlag for utvikling av ny næringsvirksomhet i et lavutslippssamfunn, som for eksempel storskala produksjon av hydrogen fra naturgass.

- På bakgrunn av resultatene fra forprosjekteringen, og fordeling av risiko og kostnader, vil både staten og de ulike selskapene involvert i prosjektet avgjøre om det skal investeres i bygging og drift. Dersom investeringsbeslutningen er positiv går man inn i realiseringsfasen og deretter driftsfasen, forklarer Sundset.

Norcem og Fortum Oslo Varme

- Regjeringen vil gi Norcem tilskudd for å gjennomføre forprosjektering på sementfabrikken i Brevik. I tillegg får transport- og lageraktørene tilskudd til å gjennomføre forprosjektering som planlagt. Regjeringen ønsker videre at en ekstern kvalitetssikrer skal vurdere nye opplysninger fra Fortum Oslo Varme før regjeringen tar stilling til om det skal gis tilskudd til gjennomføring av forprosjektering på anlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud, forteller Trude Sundset.

Regjeringen tilrår ikke å gå videre med forprosjektering på Yaras anlegg på grunn av usikkerhet knyttet til produksjonen ved ammoniakkanlegget og liten læringseffekt.

En infrastruktur for resten av Europa

- Vi i Gassnova opplever en stor – og økende – interesse for det Norge gjør på dette området. Den forskningen vi driver, og det store testanlegget på Mongstad, TCM, har gjort oss til interessante samarbeidspartnere på europeisk og globalt nivå. Gjennom det norske prosjektet kan vi få etablert en infrastruktur for lagring av CO2 som EU og Storbritannia også kan gjøre seg nytte av. Derfor er det viktig å få flere partnere med i dette viktige arbeidet, understreker Trude Sundset.

Nøkkelord

Kontakter

Vegar Stokset, mediekontakt

E-post: vs@gassnova.no
Tlf.: +47 952 76 256

Bilder

Lenker

Om Gassnova

Gassnova
Gassnova
Dokkvegen 10
3920 PORSGRUNN

400 05 908http://www.gassnova.no/

Statsforetaket Gassnova arbeider med teknologiutvikling innen fangst, transport og lagring av CO2 gjennom forskningsprogrammet CLIMIT og gjennom Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Gassnova koordinerer og følger opp arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge og er rådgiver overfor Olje- og energidepartementet i spørsmål knyttet til CO2-håndtering.

Følg saker fra Gassnova

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Gassnova på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Gassnova