Nordic Impact

Nordens første utdanningsprogram for impact investeringer

Del

Angel Challenge og Katapult Akselerator lanserer Nordens første utdanningsprogram for investorer som vil lære om samfunnsnyttig og profitabel investering, også kalt impact investing.

I løpet av et intenst tremåneders program vil investorene delta på en rekke workshops og få tilgang til 12 lovende internasjonale oppstartsselskaper fra hele verden som er en del av Katapult akselerator. Å delta på programmet og investere i selskaper koster fra 100.000 NOK. Påmeldingen starter i løpet av januar.

“Målet vårt er ikke bare å bidra til at flere startups lykkes, men også å inspirere og trene opp en gruppe investorer til å investere i selskaper som forandrer verden på en positiv måte”, sier Knut Wien, grunnlegger av Angel Challenge.

“Vi søker gründere som vil utgjøre en forskjell i verden. Nye teknologier utfordrer samfunnet vårt og hvordan vi gjør business. Vårt samarbeid med Angel Challenge er et viktig steg for å gjøre impact investing mer mainstream. Sammen med oss kan du få høy finansiell avkastning samt investere i team som vil endre verden til et bedre sted”, sier Anders H. Lier, styreleder og grunnlegger av Katapult Accelerator.

Hva er Angel Challenge og Katapult akselerator?

De siste to årene har 240 investorer og over 250 startups deltatt på Angel Challenge. De har deltatt på en rekke workshops og lært grunnpilarene i investering, lært om økosystemet for entreprenørskap i Norge og fått større nettverk. Å samarbeide med Katapult er deres første steg mot å gjøre programmet internasjonalt.

Nordic Impact er et selskap som investerer i teknologiske oppstartsselskaper som har er formål om samfunnsnytte. Med andre ord, investeringer som tar sikte på å både gi markedsmessig avkastning og miljø- og/eller samfunnsmessig gevinst. I 2017 lanserte Katapult sitt akseleratorprogram med 12 startups som fokuserer på å løse reelle problemer med nye teknologier som AI og blockchain.

19 februar setter de i gang med en ny runde av akseleratoren. I løpet av tre måneder vil startups lære mer om vekst, få tilgang til spennende kontakter og et stort nettverk av investorer, toppledere og mentorer. Parallelt vil investorer som melder seg på programmet lære mer om impact investeringer gjennom Angel Challenge.

Nøkkelord

Kontakter

Knut Wien - knut@angelchallenge.com 97137185

Anders Lier - anders@nordicimpact.no 95284360

Om Nordic Impact

Nordic Impact is a company that invests in startups based around technology with a mission to have a positive impact on society.