Thon Eiendom

Nøkkeltall 2015: Kjøpesentrene i Olav Thon Gruppen

Del

Det fremkommer i nøkkeltallene for 2015 at det var et godt år for norske og svenske kjøpesentre i Olav Thon Gruppen, der grensehandelen fortsatt er betydelig. Svekket norsk økonomi påvirker i liten grad omsetningen.

Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter ved årsskiftet 96 kjøpesentre i Norge. Av disse er 69 hel/deleide og 27 forvaltet. Konsernet drev i 2015 8 av de 10 største kjøpesentrene i Norge.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 62.535 mill, + 4,1%, en økning på NOK 2.453 mill fra 2014. Korrigert for utvidelser, anslås økningen på sammenlignbare arealer å være ca. 3,3 %.

Kjøpesenteromsetningen har i alle årets kvartaler utviklet seg positivt. Også i år viser det seg at været påvirker omsetningsutviklingen. Det dårlige sommerværet i store deler av landet gav svært høye økninger i juli. August hadde mye fint vær og var årets svakeste måned omsetningsmessig. 

Handelen i desember (julehandelen) økte med 2,1 %. Tallene var svake for første del av desember, etter en svært god avslutning på november med Black Friday. Siste uke før julaften og romjula hadde gjennomgående gode økninger.

Svekket norsk økonomi påvirker i liten grad omsetningen 
Norsk økonomi har gjennom hele året svekket seg betydelig som følge av det sterke oljeprisfallet. Arbeidsledigheten er økende og folk flest er mer usikker på sin egen fremtidige økonomi. Norsk detaljhandel har til tross for dette ikke vært særlig påvirket.

- Fra tidligere perioder med svak norsk økonomi og usikkerhet, har vi ikke sett svekkelser i detaljhandelen. Vi ser derfor fortsatt for oss en god utvikling i norsk detaljhandel også i 2016, sier Tron Harald Bjerke, konserndirektør Eiendom.

Norges 7 største kjøpesenter er eid og forvaltet av Olav Thon Gruppen

Kjøpesenter

Omsetning 2015 i NOK, inkl.mva

Sandvika Storsenter

3.269 mill.

Lagunen Storsenter

3.131 mill.

Strømmen Storsenter

3.032 mill.

Amfi Moa

2.778 mill.

Sørlandssenteret

2.375 mill.

Kvadrat

2.301 mill.

Storo Storsenter

2.228 mill.


Strømmen Storsenter nådde en omsetning på NOK 3.000 mill for første gang i 2015. 

Vedlagt til pressemeldingen følger oversikt over omsetningsutviklingen for samtlige kjøpesentre i Norge, med desemberomsetningene 2015 sammenlignet med 2014, og totaltall for hhv. 2015, 2014 og 2013.

Investeringer i eksisterende kjøpesenter
Olav Thon Gruppen har også i 2015 hatt en nokså stor investeringstakt i kjøpesentereiendommer, primært utvidelser av eksisterende sentre. Amfi Orkanger ble ferdigstilt våren 2015. Kvadrat åpnet et tilbygg og Amfi Moa har også del-utbygginger som pågår. Sartor Storsenter ferdigstilte ytterligere arealer. Endelig ferdigstillelse av senteret skjer først i 2016. Det har ellers vært diverse mindre utvidelser ved flere sentre.

- Vi ser at Amfi Mandal, Amfi Eidsvoll og Amfi Voss har hatt gode tall i 2015 etter utvidelser utført i 2014. Vi har planlagt flere store utvidelser og nybygg ved våre sentre i 2016. Jessheim Storsenter, Lagunen Storsenter og Amfi Kanebogen ved Harstad er de største prosjektene, sier Bjerke optimistisk.

Ekspanderte med to nye kjøpesentre i Sverige
Olav Thon Gruppen utvidet i 2014 sin kjøpesentervirksomhet i Sverige. I 2015 har vi ervervet ytterligere to kjøpesentre. Ett i tilknytningen til vårt senter Etage i Trollhättan og en større seksjon av kjøpesenteret Torp ved Uddevalla.

God omsetningsutvikling for svenske kjøpesentre
De svenske kjøpesenterne omsatte totalt for SEK 11.241 mill., en økning på SEK 469 mill. Dette utgjør 4,4%. Charlottenbergs Shoppingcenter oppnådde for første gang en omsetning på SEK 2.000 mill.

Grensehandelsentrene har hatt en økning med totalt 6,0%. Den norske kronen har svekket seg betydelig gjennom året og medførte at grensehandelen flatet ut en del mot slutten av året. Likevel er grensehandelen betydelig og det er fortsatt store prisforskjeller i de fleste varegrupper. 

Priser
Årets Kjøpesenter 2015 i Norge ble Strømmen Storsenter, utdelt av Nordic Council of Shopping Centers. Amfi Alta ble Årets Driftsteam 2015.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Thon Eiendom

Thon Eiendom
Thon Eiendom
Stenersgata 2A
0184 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.thoneiendom.no

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, som eies av Olav Thon Stiftelsen. Divisjonen består av bolig, kjøpesenter og næringseiendom. Olav Thon Gruppen eier ca. 500 eiendommer i Norge og utlandet, og eier/forvalter ca. 80 kjøpesentre i Norge og Sverige.