Samferdselsdepartementet

No blir det enklare å drive motorsport

Del

– Motorsporten utviklar seg stadig, og engasjerer mange, både amatørar og profesjonelle. Eg ønsker å legge til rette for at fleire aktørar kan arrangere motorsportstemner, og at fleire skal kunne køyre lovleg i høg fart i trygge tilhøve på lukka baner. Difor foreslår vi no endringar i regelverket om motorsport. Dette vil bidra til at dei ulike motorsportmiljøa kan utvikle seg på ein positiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Vegdirektoratet sender i dag på høyring forslag til endring av regelverket for motorsport.

Eitt av forslaga er at det skal bli mogleg for fleire motorsportforbund å drive med motorsport i Noreg.

– Eg ønsker å bidra til å auke konkurransen mellom dei som arrangerer motorsport. Det kan gi meir effektiv ressursbruk, lågare kostnader og auka tilbod for dei som driv med sporten. Difor foreslår vi no å opne for at fleire motorsportforbund enn dei to som har einerett i dag, skal kunne drive organisert motorsport, seier Dale.

Køyring på bane utan fartsgrense

Vidare føreslår vi at ein også under trening til konkurranse, på kurs og på såkalla "banedagar", skal kunne køyre raskare enn gjeldande fartsgrensa når politiet tillèt det. I dag er det berre under konkurransar at ein lovleg kan køyre raskare enn fartsgrensa.

– Det skal ikkje vere nødvendig å måtte ta omsyn til fartsgrenser når ein køyrer på ei lukka bane, og sikkerheita er tatt i vare. Ved å endre desse reglane, opnar vi opp for at fleire lovleg kan køyre fort i trygge omgjevnader, seier Dale.

Sjå høyringa på vegvesen.no.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Transport21: Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar18.2.2019 14:55:23Pressemelding

- Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsministeren til Bergen, Arna og Voss 19. februar15.2.2019 14:48:57Presseinvitasjon

Samferdselsminister Jon Georg Dale reiser til Bergen tirsdag 19. februar der han vil holde et innlegg på Nasjonal rassikringskonferanse på Scandic Flesland Airport. Han reiser deretter til Arna der han vil få en orientering fra Statens vegvesen om prosjektet Arna-Voss før turen går videre til Vaksdal. På Vaksdal vil statsråden treffe representanter for Aksjonsgruppe E16 før han sitter på med en trailer på vei til Voss.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom