Politihøgskolen

Nå kommer Nordisk master i politiledelse

Del

Politihøgskolen har nå fått godkjent planen for studiet Nordisk master i politiledelse, i samarbeid med Copenhagen Business School og Linnéuniversitetet i Växjö

GLAD OG STOLT: Rektor Nina Skarpenes. Foto: Politihøgskolen
GLAD OG STOLT: Rektor Nina Skarpenes. Foto: Politihøgskolen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) informerte Politihøgskolen om akkrediteringen mandag 12. november. Dermed er det klart for et nytt og unikt felles nordisk utdanningstilbud fra høsten 2019, hvor Politihøgskolen har hovedansvaret.

-  Jeg er stolt og glad for at vi i samarbeid har fått til å levere på bestillingen som kom fra Stortinget i 2015. En felles mastergrad mellom tre land representerer innovasjon og nytenkning, og hvor vi kan lære av både likheter og forskjeller. Studentene skal i løpet av utdanningen skrive masteroppgaver – dette vil gi ny kunnskap om politiledelse i de nordiske land. Denne utdanningen skal bidra til å bygge ny og fremtidsrettet kompetanse om ledelse på strategisk nivå, sier rektor Nina Skarpenes.

Fremtidige ledere

Gjørv-kommisjonen fokuserte på ledelse, kultur og holdninger. I tillegg til den politiske bestillingen om å forsøke å få til denne utdanningen, har det også vært en økende etterspørsel fra ledere i etaten. Det viser blant annet spørreundersøkelser fra både 2009 og 2016. Behovet er også bekreftet fra alle de store fagforeningene i 2016.

Også samfunns- og kriminalitetsutvikling utfordrer politiet, stadig mer kriminalitet blir kompleks og grenseløs. Dette tydeliggjør behovet for internasjonal samarbeid og erfaringsutveksling, også på utdanningsfeltet.

-  Den nordiske masteren vil legge til rette for at ledere i hele straffesakskjeden vil kunne diskutere og reflektere over strategiske ledelsesutfordringer i justissektoren. Generell ledelsesteori er selvsagt en viktig komponent, men det er også utfordringer knyttet til å være leder i justissektoren og politileder som vil vektlagt. Politiet i de nordiske land er nettopp ferdig med - eller er midt i - store reformer. Masterutdanningen skal bidra til kunnskapsutvikling, og til utvikling av stadig bedre politiledelse. Denne utdanningen blir nok en viktig plattform for fremtidige lederstillinger i politiet, sier Nina Skarpenes. 

Treårig studie på deltid

Studiet retter seg inn mot alle typer ledere i politiet, og ledere i justissektoren – i Norge, Sverige og Danmark. Nærmere krav til tidligere utdanning og praksis vil bli offentliggjort når det åpnes for søknader. Målet er oppstart høsten 2019, med mellom 30 og 45 studenter fordelt på de tre landene. 

Det legges opp til et treårig studie på deltid, med 90 studiepoeng. Det vil bli tett kobling mellom teori og praksis, hvor caser og erfaringer fra de aktuelle landene vil bli brukt. Samlingene på 2 – 3 dager vil bli i Oslo, Växjö og København.

Bilder

GLAD OG STOLT: Rektor Nina Skarpenes. Foto: Politihøgskolen
GLAD OG STOLT: Rektor Nina Skarpenes. Foto: Politihøgskolen
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.phs.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom