GlobeNewswire

MSAB: Fortsatta satsningar för tillväxt

Dela

Januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 1,6 procent till 130,4 (128,3) mkr (-4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till -17,1 (3,8) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till -13,1 (3,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,3 (5,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,83 (0,31) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (-11,1) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 52,5 (80,4) mkr

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 1,7 procent till 64,1 (63,0) mkr, (-4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,4 (0,1) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till -17,8 (0,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,8 (1,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,58 (0,07) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,7 (-11,4) mkr

VDs kommentarer

Omsättningen uppgick till 130,4 (128,3) mkr för årets första sex månader. Rörelseresultatet blev -17,1 (3,8) mkr, det försämrade resultatet är en effekt av minskad nyförsäljning i kombination med fortsatta satsningar inom produktutveckling och marknadsföring för att generera framtida tillväxt. I det andra kvartalet uppgick omsättningen till 64,1 (63,0) mkr.

Tillväxten för det första halvåret 2019 är inte till min belåtenhet. Marknaden för mobile forensic har betydligt större potential än vad som syns i våra siffror. Intäkterna från licensfönyelser fortsätter växa, vilket visar att befintliga kunder är nöjda med de system de investerat i. Det som inte är tillfredsställande är framförallt nyförsäljningen.

Vår största tillväxtpotental finns i de decentraliserade lösningarna, vilka vi benämner Frontline. Decentraliserade lösningar innebär att poliser, som i nuläget beslagtar och skickar vidare misstänktas telefoner, istället själva enkelt kan utvinna data ur telefoner. På så sätt kan de snabbt tillgodogöra sig viktig information och därmed lösa och förhindra brott mer effektivt. En av orsakerna till att nyförsäljningen av dessa system dröjer är att det innebär ett helt nytt sätt för polisen att arbeta. Det tar tid att ändra arbetsmetoder i stora organisationer. De allra flesta kunder inser trots allt den stora nyttan med decentralisering men det tar tid att fatta beslut om var ansvaret för dessa lösningar skall ligga.

Jag kan även konstatera att de kunder som har investerat i och har erfarenhet av någon av våra Frontline lösningar är mycket nöjda. Min bedömning är att MSAB är det företag som levererat flest decentraliserade lösningar världen över. Vi har dock sett en tendens till en mer aggressiv prissättning från konkurrenter för att vinna sådana affärer.

Vi har kunder som använt våra system i många år och det finns enskilda kunder som läser av upp till 700 telefoner per dag med XRY. Det är extremt stora mängder information som XRY hanterar varje dag och som gör stor skillnad för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle.

Vi fortsätter kontinuerligt utveckla vår produktportfölj. Nu senast i juni släppte vi en ny version av XRY, som utvinner mer data på kortare tid och med väsentligt förbättrad användarupplevelse.  Förutom att erbjuda ett starkt koncept vad gäller att utvinna information ur mobiltelefoner har vi med XAMN-produkterna även verktyg för effektiv analys av data från mobiltelefoner. Tack vare vårt unika sätt att sortera data redan när vi läser av en mobil, i kombination med smarta AI-funktioner, kan vi på kort tid analysera stora mängder av data. Med hög precision presenterar vi vad som är intressant i just den brottsutredning utredaren arbetar med.

Bolaget kommer under tredje kvartalet även genomföra en del process- och  organisatoriska förändringar i syfte att stärka vårt produkterbjudande samt intensifiera våra marknadsaktiviteter. Syftet med förändringarna är att få en ökad tillväxt och lönsamhet för bolaget.

MSAB är ett bolag på en marknad med alla förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. 

Stockholm i juli 2019

Joel Bollö

Verkställande direktör

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 klockan 08:00 CEST.
Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

PCI Biotech: Invitation to second quarter and first half 2019 results presentation20.8.2019 15:38:00 CESTPress release

Oslo, Norway, 20 August 2019 - PCI Biotech invites to a presentation of the company's second quarter and first half 2019 results on Wednesday 28 August 2019 at Oslo Cancer Cluster Innovation Park. Time: Wednesday 28 August, 08:30am – 09:30am CEST (local time). Venue: Jónas Einarsson aud. (2nd floor, entrance 2B), Oslo Cancer Cluster Innovation Park, Ullernchausséen 64, Oslo. The presentation will be held in English and if you wish to attend the presentation, please confirm with an e-mail to post@pcibiotech.com. The presentation will also be a live webcast and can be accessed through www.pcibiotech.com. It will be possible to post questions through the webcast console. The interim report and the presentation will be available on www.newsweb.no and on the company's webpage, www.pcibiotech.com from 07:00am (CEST) on 28 August 2019. For further information, please contact: Ronny Skuggedal, CFO Email: rs@pcibiotech.no Mobile: +47 9400 5757 About PCI Biotech PCI Biotech is a biopharmaceutica

Regarding resignation of member of the Supervisory Board20.8.2019 15:30:00 CESTPress release

We hereby inform that, T. Lukoševičius, a member of Supervisory Board of AB Klaipedos nafta (hereinafter – the Company) 20 August 2019 submitted a notice of resignation of members of Supervisory Board of the Company as of 3 September 2019 (this day is the last day of the mandate). It should be noted that, currently the Supervisory Board of the Company consists of 3 members, 2 of them are independent. After the resignation of T. Lukoševičius, the Ministry of Energy of the Republic of Lithuania will conduct the selection of new member of the Supervisory Board. The Supervisory Board is elected by the General Meeting of Shareholders for 4 years. If individual members of the Supervisory Board are elected, they shall be elected only until the end of the term of office of the current Supervisory Board. Jonas Lenkšas, Chief Financial Officer,+370 694 80594

SERSTECH AB: Boardmember Anna Werntoft resigns from the Board of Serstech20.8.2019 13:40:00 CESTPress release

Anna Werntoft will leave the board of directors effective on the 30th of September. The reason for her resignation is that she enters a new operational position with terms that does not allow external assignments. Serstech wishes Anna all the best in her new position and would like to thank her for her contribution while being on the Serstech Board. The Serstech will consist of three Board members until the vacant position is filled. The search for a replacement has started and will be concluded before the next annual general meeting. For further information, please contact: Stefan Sandor, CEO, Serstech AB tel: +46 739 606067 email: ss@serstech.com Thomas Pileby, Chairman of the Board, Serstech AB tel: +46 702 072643 email: tp@serstech.com Company website: www.serstech.com The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above at 13:40 CET on August 20, 2019. Certified advisor to Serstech is Västra Hamnen Corporate Finance AB, phone: 040-2

Nordic CEOs for a Sustainable Future seek to collaborate with Nordic governments on climate action and diversity in the workplace20.8.2019 13:31:00 CESTPress release

Press Release 20 August 2019 Reykjavik, Iceland – The Nordic CEOs for a Sustainable Future , an alliance of the leaders of the Nordic region’s leading businesses, met today with the Prime Ministers of the five Nordic countries to discuss a collaborative approach to addressing sustainability challenges. The CEOs presented their vision for achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) through greater public-private sector collaboration and the transition to purpose-driven business practices. The alliance will initially focus on climate action and diversity and inclusion in the workplace. The meetings formed part of the Nordic Council of Ministers’ session held in Reykjavik, Iceland, this week. Integrating the SDGs into business strategies The CEOs are committed to integrating the SDGs into their business activities and decision-making, incorporating sustainability into their own policies and across their value chains. Recognizing that the 2030 deadline for achieving t