Medietilsynet

Medietilsynet fortsetter arbeidet mot spilleproblemer

Del

Medietilsynet fortsetter sitt arbeid med innsikt og tiltak for å forebygge spilleproblemer. Det er klart etter at Kulturdepartementet har lagt fram en ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2019 – 2021.

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet

– Forebyggende arbeid er viktig, og vi er glad for at en ny handlingsplan er på plass. Blant tiltakene Medietilsynet satser på framover er en videreføring av kampanjen «Snakk om spill» og en ny dataspillkonferanse, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Medietilsynet kartlegger også jevnlig barns dataspillvaner gjennom Norges største undersøkelse om barn og medier.

Kulturdepartementet presenterte nylig den nye handlingsplanen mot spilleproblemer som skal gjelde fra 2019 – 2021. Regjeringen ønsker å bidra til at færrest mulig har problemer med spill, vil øke og dele kunnskap om spill og spilleproblemer, og sørge for at problemspillere identifiseres tidlig og får god behandling. Handlingsplanen inneholder tiltak som omhandler både dataspill og pengespill.

Forebygger gjennom «Snakk om spill»

Sammen med Lotteritilsynet relanserte Medietilsynet den forebyggende kampanjen «Snakk om spill» (www.snakkomspill.no) vinteren 2018. Kampanjen skal gi skoleungdom og foreldre oppdatert informasjon om spill og konsekvensene av spilleproblemer. For å gjøre det enklere for foreldre med et annet morsmål enn norsk å snakke med barna om dataspill, har Medietilsynet oversatt kampanjematerialet til arabisk, somali, polsk og tigrinja. Medietilsynet og Lotteritilsynet fortsetter arbeidet med kampanjen «Snakk om spill» frem mot 2021, og skal blant annet utvikle informasjonsmateriale om pengebruk i dataspill og mekanismer i gråsonen mellom penge- og dataspill.

Undersøkelse gir innsikt om barn og medier

Medietilsynet gjennomfører jevnlig Norges største undersøkelse om barn og unges medievaner. Den siste undersøkelsen kom tidligere i år. Til sammen 5000 barn og unge mellom 9 og 18 år og 2200 foreldre har svart på spørsmål om de unges medievaner, inkludert barnas dataspillvaner.

– Medietilsynets barn og medier-undersøkelse gir verdifull innsikt om barn og unges spillevaner på dataspill. Innsikten undersøkelsen gir er uvurderlig i arbeidet med å utforme råd og veiledning til barn og foreldre, samt utvikle kampanjer og undervisningsopplegg, sier Velsand.

Medietilsynet arrangerte dataspillkonferanse for fjerde gang i 2018, med temaer som dagsaktuelle spilltrender, dataspill blant etniske minoriteter og mekanismer i gråsonen mellom penge- og dataspill.
– Konferansen er en arena for deling av kunnskap, noe vi tror er vesentlig i arbeidet med å forebygge spilleproblemer, sier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet meiner NRK leverte eit solid allmennkringkastingstilbod i 201812.6.2019 12:35:37 CESTPressemelding

Medietilsynet meiner NRK leverte et solid tilbod som oppfyller samfunnsoppdraget i 2018, men allmennkringkastaren oppfylte heller ikkje i fjor krava til program for unge på samisk og nynorskdel. – NRK har styrkt programtilbodet sitt på samisk for unge, og det er grunn til å forvente at kravet blir oppfylt i år. For nynorskdelen er det framleis eit stykke fram, så her bør innsatsen styrkast, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom