NHO Mat og Drikke

Mat- og drikkebedriftene leder an i robotisering

Del

Hele 29% av bedriftene i mat- og drikkenæringen svarer at de har automatisert og implementert roboter i produksjonen. Det gjør mat- og drikkenæringen til den ledende på dette området viser NHOs Kompetansebarometer.

Kompetansebarometeret viser tydelig at bedriftene ikke ser for seg et mindre behov for arbeidskraft de neste fem årene. Tvert imot. På spørsmål om digitalisering og automatisering endrer bedriftenes behov for kompetanse, oppgir det store flertallet at de vil ha omtrent samme behov fremover både med tanke på utdanningsnivå og fagsammensetning. Foto: Bo Mathiesen/ TINE.
Kompetansebarometeret viser tydelig at bedriftene ikke ser for seg et mindre behov for arbeidskraft de neste fem årene. Tvert imot. På spørsmål om digitalisering og automatisering endrer bedriftenes behov for kompetanse, oppgir det store flertallet at de vil ha omtrent samme behov fremover både med tanke på utdanningsnivå og fagsammensetning. Foto: Bo Mathiesen/ TINE.

- Kompetansebarometeret viser at mat- og drikkenæringen er den næringen i Norge som i størst grad har digitalisert og automatisert produksjonen og tatt i bruk datastyring og sensorteknologi. Næringen er aller lengst fremme i bruken av roboter, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

De siste årene har Orkla investert over 130 millioner kroner i ny teknologi og bedre produksjonsflyt ved sitt fabrikkanlegg i Fredrikstad, hvor mer enn én milliard gule bokser med Stabburet leverpostei har blitt produsert siden 1966.

- Som all annen industri i Norge, er vi i Orkla avhengig av å utnytte ny teknologi og stadig være sultne på forbedringer. Kontinuerlig forbedring for oss handler om å stadig jobbe smartere, mer effektivt og levere bedre kvalitet. Det som var godt nok i går er ikke godt nok i morgen. Å investere i ny teknologi er også et svært viktig HMS-tiltak, da økt automatisering gjør de manuelle operasjonene færre og tryggere, sier kommunikasjonssjef Bjørn Brennskog i Orkla Foods Norge

Også Coca Cola kan vise til økt effektivitet og reduksjon av vann og energiforbruk ved automatisering i produksjonen.
– I 2012 investerte Coca-Cola 600 millioner kroner for å bygge om hele den norske produksjonen og gå over til miljøvennlige gjenvinningsflasker. Automatiseringen av produksjonen har ikke bare økt effektiviteten, det har også redusert vann- og energiforbruket kraftig. Ikke minst sier de ansatte selv at omleggingen har gitt dem en bedre og tryggere arbeidsplass. I dag ligger en av de mest moderne brusfabrikkene i Europa på Lørenskog, og det er vi utrolig stolte over, sier Stein Rømmerud, administrerende direktør i Coca-Cola European Partners Norge.

Kompetansebarometeret viser at bedriftene har ulike årsaker og motivasjon for å digitalisere og automatisere. De fleste av bedriftene, over 80 prosent, oppgir at formålet er å forbedre kvaliteten i varer og tjenester. Nesten like viktig er det å møte en økt konkurranse, dernest ønsker bedriftene å frigjøre arbeidskraft til andre oppgaver og redusere arbeidskraftkostnader.

Vil robotiseringen redusere behovet for bemanning?
Kompetansebarometeret viser tydelig at bedriftene ikke ser for seg et mindre behov for arbeidskraft de neste fem årene. Tvert imot. På spørsmål om digitalisering og automatisering endrer bedriftenes behov for kompetanse, oppgir det store flertallet at de vil ha omtrent samme behov fremover både med tanke på utdanningsnivå og fagsammensetning.

- Håndverksfag og teknisk kompetanse vil fortsatt være det største kompetansebehovet for mat- og drikkenæringen også i årene som kommer, sier NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk. – Med stadig økende digitalisering og automatisering vil det bli enda viktigere å legge til rette for kompetanseutvikling blant de medarbeiderne som bedriftene allerede har. Vi må bli enda bedre til å lære mens vi arbeider.

Seks av ti av medlemmene i NHO Mat og Drikke oppgir at de i stor eller noen grad har behov for personer med yrkesfaglig utdanning. Litt over halvparten oppgir å ha behov for fagskoleutdannede, mens bachelor- og mastergrad etterspørres av henholdsvis 42 og 34 prosent av bedriftene.

Nesten 90 prosent av bedriftene er helt eller litt enig i at bedriftene legger til rette for den ansattes kompetanseheving og kompetanseheving foregår internt i bedriften mellom erfarne og nyansatte. Litt færre, om lag 85 prosent sier seg enig i at bedriften har behov for at ansatte tar etter- og videreutdanning eller kurs og bedriften har behov for å lære de ansatte opp i bruk av nytt utstyr.

- Automasjonsgraden og robotisering har økt og vil fortsette å øke i næringsmiddelindustrien og vil spille stor rolle i vår konkurransekraft. Men den største rollen vil våre medarbeidere ha. Det er de som skal betjene utstyret og vil utgjøre forskjellen om vi lykkes eller ikke! Derfor må vi sikre at våre medarbeidere får kompetanseløft innen automasjon og robotisering, men også det matfaglige, slik at vi til enhver tid produserer trygg mat, sa meieierisjef ved TINE Brummundal, Ottar Olden, under fremleggelsen av resultatene fra NHOs Kompetansebarometer den 28. august.

Om Kompetansebarometeret
NHOs kompetansebarometer er en spørreundersøkelse om kompetansebehov til alle NHOs bedrifter. Kartleggingen har vært gjennomført årlig de siste fire år, og det er dermed mulig å se på utviklingen av kompetansebehov over tid. Undersøkelsen er utført av NIFU på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon. Bedriftenes besvarelser er ikke vektet etter bedriftsstørrelse – én bedrift er lik én stemme. I underkant av 6000 bedrifter har deltatt i årets undersøkelse, noe som gir et godt kunnskapsgrunnlag.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kompetansebarometeret viser tydelig at bedriftene ikke ser for seg et mindre behov for arbeidskraft de neste fem årene. Tvert imot. På spørsmål om digitalisering og automatisering endrer bedriftenes behov for kompetanse, oppgir det store flertallet at de vil ha omtrent samme behov fremover både med tanke på utdanningsnivå og fagsammensetning. Foto: Bo Mathiesen/ TINE.
Kompetansebarometeret viser tydelig at bedriftene ikke ser for seg et mindre behov for arbeidskraft de neste fem årene. Tvert imot. På spørsmål om digitalisering og automatisering endrer bedriftenes behov for kompetanse, oppgir det store flertallet at de vil ha omtrent samme behov fremover både med tanke på utdanningsnivå og fagsammensetning. Foto: Bo Mathiesen/ TINE.
Last ned bilde

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk forening for virksomheter innen mat-, drikke- og bionæringen, og er den femte største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.500 virksomheter over hele landet. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. Foreningen ble etablert i 2015.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

ESA vil vurdere de økte særavgiftene21.12.2017 12:48Pressemelding

- Det er gode nyheter at EFTAS overvåkningsorgan ESA har funnet grunnlag for å følge opp vår klage og derfor vil vurdere den voldsomme avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfri drikke. Når ESA likevel ikke krever at avgiftsøkningene utsettes, fjernes ikke usikkerheten Stortingets vedtak skaper for bedriftene. Stortinget bør derfor på eget initiativ utsette iverksettelsen inntil de EØS-rettslige forholdene er vurdert, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom