Avinor

Mange reisende på Avinors lufthavner i juni

Del

Totalt reiste mer enn 5,1 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i juni. Veksten var på 0,5 prosent sammenliknet med juni i 2017.

- Juni er en måned med både mange forretnings- og fritidsreisende, og passasjertallet viser hvor viktig norske flyplasser er for norsk næringsliv, reiseliv og turisme, sier trafikkdirektør Jasper Spruit i Avinor.

Antall reisende innenlands sank med 1,2 prosent, mens antall utlandspassasjerer økte med 2,4 prosent. Det var størst vekst i chartertrafikken, med 4,5 prosent økning, mens antall passasjerer som reiste med rutefly utenlands økte med 2,2 prosent.

Antall offshorepassasjerer økte med hele 11,2 prosent, noe som signaliserer økt aktivitet innen olje- og gassutvinning.

Antall kommersielle flybevegelser sank imidlertid med 1,7 prosent i juni. Innenlandstrafikken sank med 5 prosent, mens utlandstrafikken vokste 4 prosent.

Av Avinors ti største lufthavner var det bare Oslo lufthavn (+2 prosent), Tromsø lufthavn (+1,3 prosent), Ålesund lufthavn (+ 2,1 prosent) og Kristiansand lufthavn (+ 1,8 prosent) som hadde passasjervekst i juni.

Stor chartervekst

Av de regionale lufthavnene var det Svalbard som vokste mest, med 3400 flere passasjerer i juni (+17,5 prosent).

Blant charterdestinasjonene var det spesielt sterk vekst til Hellas og Tyrkia i juni. Hellas hadde en økning på 8 300 charterpassasjerer (+7 prosent), mens Tyrkia vokste med 5 800 passasjerer (+90 prosent). Blant ruteflydestinasjonene var det størst vekst til Polen og Frankrike, med henholdsvis 19 800 (+20 prosent) og 18 500 (+22 prosent).

Til Tyrkia var det også sterk vekst i passasjerer på rutefly, med en økning på 8 300 (+27 prosent)

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

Trondheim lufthavn Værnes – fortsatt en klimanøytral lufthavn2.7.2018 10:01Aktuelt

– Dette er helt i tråd med Avinors målsetting om å være en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer. Som operatør av Norges tredje største lufthavn har vi et stort samfunnsansvar, og ACA-akkrediteringen er med på å bidra til bærekraftig vekst for landet og regionen, sier Sonja Englund, sikkerhetssjef ved Trondheim lufthavn Værnes. – Avinor har stort fokus på bærekraftig biodrivstoff og elektrifisering av flytrafikken. Samtidig er værsituasjonen vinterstid utfordrende. Derfor er det også viktig å ha fokus på lokal CO2-reduksjon. Økt innfasing av bærekraftig biodrivstoff er et av tiltakene for å redusere CO2-avtrykket. Samtidig har vi igangsatt et prosjekt på energiledelse hvor målet er å redusere energiforbruket med 25%, forklarer Anne Orderdalen Steen, fagansvarlig ytre miljø ved Trondheim lufthavn Værnes. Opprettholdelse av akkrediteringsnivået er viktig for en samfunnsansvarlig organisasjon med fokus på å videreutvikle lufthavnen i en bærekraftig retning. For

En eventuell streik vil få store konsekvenser for flytrafikken26.6.2018 11:06Pressemelding

Meklingen starter torsdag 28. juni. Dersom det ikke kommer til enighet har LO stat og YS varslet at streik iverksettes fra fredag 29. juni klokken 10. En streik vil ramme flere av lufthavnene i Avinor. Ved Stavanger, Haugesund, Alta, Svolvær, Sandnessjøen, Honningsvåg, Sandane og Rørvik vil det ikke kunne avvikles trafikk etter klokken 10 fredag morgen. Ved Stavanger vil også offshore trafikken stoppes av en streik. Streikeuttaket gir i denne omgang ingen konsekvenser for trafikken ved Oslo lufthavn. – Store deler av lufthavn-nettverket vil bli preget av dette i en hektisk ferietid. Avinor har ikke mer informasjon å gi på det nåværende tidspunkt, og vi ber de reisende holde seg oppdatert via sitt flyselskap eller våre nettsider, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud. Det er ennå ikke avklart om det blir etablert beredskap som ivaretar liv og helse samt rikets sikkerhet.

Ny driver på Haugesund lufthavn fra første kvartal 201921.6.2018 09:00Pressemelding

Samferdselsdepartementet besluttet i november 2016 å starte arbeidet med å sette ut driften av Haugesund lufthavn på tjenestekonsesjon. Dermed ble prosessen med å gjennomføre et pilotprosjekt med privat drift av Haugesund lufthavn igangsatt. Avinor fikk oppdraget i mai 2017 og la 18. mai frem en plan for anbudsprosess og overtakelse. Anbudsfristen var i mars, og Lufthavnutbygging og Widerøe Ground Handling leverte et samlet tilbud. Etter noen forhandlingsmøter er det nå kommet til enighet, og det er klart at disse to aktørene vil samarbeide om å drifte Haugesund lufthavn fra første kvartal 2019. – Vi er fornøyd med å ha kommet i mål med anbudsprosessen. Dette har vært en dels krevende, men også spennende prosess for oss. Nå er vårt fokus å sørge for at de ansatte får best mulig informasjon om prosessen fremover, og vi skal levere gode tjenester frem til overtakelse, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen. Flyplassdriften er lyst ut på anbud for en periode på 20 år. – Det er ingen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom