Avinor

Mange reisende på Avinors lufthavner i juni

Del

Totalt reiste mer enn 5,1 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i juni. Veksten var på 0,5 prosent sammenliknet med juni i 2017.

- Juni er en måned med både mange forretnings- og fritidsreisende, og passasjertallet viser hvor viktig norske flyplasser er for norsk næringsliv, reiseliv og turisme, sier trafikkdirektør Jasper Spruit i Avinor.

Antall reisende innenlands sank med 1,2 prosent, mens antall utlandspassasjerer økte med 2,4 prosent. Det var størst vekst i chartertrafikken, med 4,5 prosent økning, mens antall passasjerer som reiste med rutefly utenlands økte med 2,2 prosent.

Antall offshorepassasjerer økte med hele 11,2 prosent, noe som signaliserer økt aktivitet innen olje- og gassutvinning.

Antall kommersielle flybevegelser sank imidlertid med 1,7 prosent i juni. Innenlandstrafikken sank med 5 prosent, mens utlandstrafikken vokste 4 prosent.

Av Avinors ti største lufthavner var det bare Oslo lufthavn (+2 prosent), Tromsø lufthavn (+1,3 prosent), Ålesund lufthavn (+ 2,1 prosent) og Kristiansand lufthavn (+ 1,8 prosent) som hadde passasjervekst i juni.

Stor chartervekst

Av de regionale lufthavnene var det Svalbard som vokste mest, med 3400 flere passasjerer i juni (+17,5 prosent).

Blant charterdestinasjonene var det spesielt sterk vekst til Hellas og Tyrkia i juni. Hellas hadde en økning på 8 300 charterpassasjerer (+7 prosent), mens Tyrkia vokste med 5 800 passasjerer (+90 prosent). Blant ruteflydestinasjonene var det størst vekst til Polen og Frankrike, med henholdsvis 19 800 (+20 prosent) og 18 500 (+22 prosent).

Til Tyrkia var det også sterk vekst i passasjerer på rutefly, med en økning på 8 300 (+27 prosent)

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Besøk presserommene til våre flyplasser:

Oslo lufthavn  |  Følg

Bergen lufthavn Flesland  |  Følg

- Avinors offentlige journal

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom