Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Magasinstatistikken flytter til nve.no

Del

NVEs vannmagasinstatistikk vil fra 8. april være tilgjengelig i ny og forbedret utgave på nve.no. Magasinstatistikken forteller mye om ressurssituasjonen i kraftmarkedet og er et av NVEs viktigste verktøy for å overvåke forsyningssikkerheten.

NVE publiserer hver onsdag kl. 13 statistikk over fyllingsgraden i norske vannmagasiner. Fyllingsgraden forteller energiinnholdet i magasinene, og dermed ressurssituasjonen i kraftmarkedet. NVE ønsker å utvikle tjenesten videre, men den gamle løsningen på vannmagasinfylling.nve.no er utdatert og står i veien for dette. Vi har derfor flyttet magasinstatistikken inn i en ny database, og fra og med 8. april 2019 vil magasinstatstikken være tilgjengelig i ny drakt, på nve.no

Lenke til nytt nettsted publiseres mandag 8. april kl 13. Magasinstatistikken blir også tilgjengelig via et nytt API.

-Vi vet at mange aktører bruker magasinstatistikken i sine produksjonsberegninger. NVE ønsker å tilby en brukervennlig løsning og oppdaterer nå flere av våre tjenester som en del av en helhetlig digitalisering. Den nye magasinstatistikken er robust og fremtidsrettet, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE.

Ta kontakt med NVE ved spørsmål om hvordan man tar den nye løsningen i bruk.

Vannmagasinfylling.nve.no pensjoneres 1. juli 2019

For at brukerne av magasinstatistikken skal få tid til å omstille seg, vil NVE beholde den gamle løsningen på vannmagasinfylling.nve.no parallelt med publiseringen av den nye magasinstatistikken på nve.no frem til 1. juli i år.

For å gjøre det lettere å ta i bruk den nye løsningen, har NVE laget en detaljert beskrivelse av hvordan magasinstatistikken beregnes, og en oversikt over de viktigste endringene som trer i kraft fra 8.april 2019.

Magasinkapasiteten i Norge er 86,9 TWh

NVE henter måledata fra 489 vannkraftmagasiner for å beregne magasinstatistikken. Magasinkapasiteten ble sist målt i 2004 til en verdi av 82,2 TWh. Siden den gang har nye kraftverk kommet til, og andre har blitt bygget om. NVE vil fra nå av referere fyllingsgraden til den faktiske magasinkapasiteten i Norge. Magasinkapasiteten kommer til å bli oppdatert hvert år, slik at den reflekterer den faktiske kapasiteten i landet og i hvert prisområde.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom