Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny 132 kV kabel frå Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon

Del

NVE gjev Agder Energi Nett AS løyve til å byggje en ny ca. 4,6 km lang kabel etter traséalternativ 2-2A-2 frå Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune i Vest-Agder .

NVE grunngjev vedtaket med behov for reinvestering og omstrukturering av kraftleidningsnettet i området. NVE stiller krav om at Agder Energi Nett skal utarbeide ein miljø-, transport- og anleggsplan før arbeida kan starte.

Les meir om saka her

Kontakter

Anette Ødegård, telefon 22 95 92 69
Lisa Vedeld Hammer, telefon 22 95 90 33

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom