Posten Norge

Lønnsomhetstiltak gir resultatfremgang for Posten Norge

Del

Posten Norge AS hadde en omsetning i 2017 på 24 678 millioner kroner, en organisk vekst på 0,7 prosent. Justert resultat (EBITE) ble 703 mill. kroner, en forbedring på 58 mill. kroner fra året før.

FOTO: Søren Nielsen / Posten
FOTO: Søren Nielsen / Posten

Begge segmentene kunne vise til lønnsomhetsforbedringer i 2017. Logistikkvirksomheten utenfor Norge hadde en solid resultatfremgang grunnet sterk og lønnsom vekst innenfor pakker og hjemlevering, samt internasjonal transport. I tillegg har ulønnsom virksomhet blitt avviklet.

Fortsatt fokus på lønnsomhetsforbedring i Logistikk
Gjennomførte tiltak sammen med lønnsom organisk vekst på 2,1 %, bidro til at EBITE for segment Logistikk i 2017 ble 129 mill. kroner, en forbedring på 80 mill. kroner i forhold til 2016. I den norske logistikkvirksomheten har offshorevirksomheten fortsatt vært preget av lave konjunkturer, men med noe aktivitetsoppgang i 4. kvartal. Totalt sett har segmentet ikke tilfredsstillende lønnsomhet og det arbeides videre med kostnadseffektiviserende tiltak.

- Lønnsomhetsforbedringene innen Logistikk viser at vi er på riktig vei. Et effektivisert logistikknettverk i Norge og tilrettelegging for standardisering av prosesser gjennom nye it-systemer, vil ytterligere styrke kostnadseffektiviteten. Dessuten vil kapasiteten i nettverket økes slik at vi kan ta vår del av veksten innen e-handel, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Navet i det nye nettverket er Logistikksenter Oslo som ble åpnet i 4. kvartal og er et av Europas mest moderne og miljøvennlige logistikkanlegg. Også utenfor Norge styrkes logistikknettverket hovedsakelig gjennom partnere. I januar i år åpnet Bring en ny terminal utenfor Gøteborg.

Vellykket omstilling i Post
Segment Post kan vise til en EBITE på MNOK 843 i 2017, en forbedring på MNOK 43 fra 2016. Fall i brevvolumet ble kompensert av en målrettet tilpasning til markedsutviklingen, og at konsernet gjennomfører nødvendige omstillinger i tide.

- Ved inngangen til 2018 gjennomførte vi en av de største omleggingene i Postens historie ved å gå fra to til én adressert brevstrøm. Brevvolumene vil fortsette å falle, og neste nødvendige omstilling er færre omdelingsdager, sier Wille.

Et forslag til lovendring som åpner for overgang til postdistribusjon annenhver dag fra 2020 ble i januar lagt frem på høring av Samferdselsdepartementet.

Digitalisering og innovasjon
I 2017 har konsernet utarbeidet en ny digital strategi og etablert et kompetansemiljø for digital innovasjon.

- Digitalisering er en megatrend - alt som kan digitaliseres vil bli digitalt. Vi skal drive innovasjon og finne løsninger både for dagens utfordringer og fremtidens muligheter, sier Wille.

Rekordlavt sykefravær
Konsernets satsing på systematisk HMS-arbeid har gitt gode resultater. Både antall personskader og sykefraværet er betydelig redusert gjennom de siste årene.

Sykefraværet for 2017 ble 5,8 prosent, en reduksjon på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2016. Dette er det laveste sykefraværet som er målt i Posten.


Hovedtrekk året 2017 (2016)
Driftsinntekter: 24 678 MNOK (24 772)
Justert resultat (EBITE): 703 MNOK (645)
Driftsresultat (EBIT): 692 MNOK (178)
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: 592 MNOK (945)
Avkastning på investert kapital (ROIC): 9,8 prosent (9,0)
Egenkapitalavkastning (ROE): 6,3 prosent (0,7)

Hovedtrekk 4. kvartal 2017 (4. kvartal 2016)
Driftsinntekter: 6 718 MNOK (6 432)
Justert resultat (EBITE): 326 MNOK (267)
Driftsresultat (EBIT): 275 MNOK (-207)
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: 628 MNOK (696)

Kontakter

Bilder

FOTO: Søren Nielsen / Posten
FOTO: Søren Nielsen / Posten
Last ned bilde

Dokumenter

Om Posten Norge

Posten Norge
Posten Norge
Biskop Gunnerusgate 14
0185 Oslo

22 03 00 00http://www.postennorge.no

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.

Følg saker fra Posten Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Posten Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Posten Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom