BIR

Lønnsom kildesortering med ny gebyrmodell

Del

Fleksibel gebyrmodell for renovasjon har gjort bergenserne mer miljøbevisste. Det er penger å spare og store miljøgevinster på økt kildesortering.

Bente Gansum Daazenko, daglig leder i BIR Privat.
Bente Gansum Daazenko, daglig leder i BIR Privat.

Etter to års prøveprosjekt i Bergen blir den fleksible gebyrmodellen for renovasjon permanent fra 1.1.2018

Vinn-vinn for alle

 -   I snitt setter bergensere ut restavfallsspannet sitt 28 ganger i året mot tidligere 40, sier Bente Gansum Daazenko, daglig leder i BIR Privat. – Tidligere tømte vi en del halvfulle bosspann, mens nå er det langt flere fulle bosspann. 

- Den fleksible gebyrmodellen har motivert mange til å få et mer bevisst forhold til hva som kan kildesorteres og hva som kastes i restavfallet. I løpet av de siste to årene har mange kostnadsfritt å bytte ut papiravfallsspannet sitt med et dobbelt så stort, og det ser vi igjen på at mengden av  innsamlet papp og papir øker. Bergenserne har blitt kjempeflinke. Økning i innsamlet mengde plast, glass og metall er gledelig stor. I perioden har det også vært fin vekst i antall som søker støtte til kjøp av kompostbinge til hjemmekompostering.

-  Vedtaket i Bystyret om at ordningen nå blir permanent, gir oss en bedre forutsigbarhet til å jobbe jobbe videre med forbedring og effektivisering av driften, sier Daazenko.

Den fleksible gebyrmodellen har ført til: 

  • Mengde restavfall har gått ned
  • Nedgang i CO2 -utslipp på grunn av redusert mengde restavfall 
  • Økning av mengde avfall som går til materialgjenvinning  
  • Restavfallsbeholderen settes sjeldnere ut
  • Økt kildesortering   
  • Kundene opplever den fleksible gebyrmodellen som et positivt tiltak
  • Kunden opplever at det er enklere å være miljøvennlig 

Den fleksible gebyrmodellen bidrar til oppnåelse av målene i EUs program for sirkulær økonomi, og Bergen kommunes Grønn Strategi.

Linker: www.bir.no Bosskalkulator

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bente Gansum Daazenko, daglig leder i BIR Privat.
Bente Gansum Daazenko, daglig leder i BIR Privat.
Last ned bilde

Lenker

Om BIR

BIR
BIR
Conrad Mohrs veg 15
5072 Bergen

815 33 030 / 55 27 77 00http://www.bir.no

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til nesten 350 000 innbyggere i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

Følg saker fra BIR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra BIR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra BIR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom