Lederne

Lederne støtter faste ansettelser i nytt høringssvar til ASD

Del

"Lederne vil innledningsvis presisere viktigheten av at hovedregelen fortsatt skal være fast ansettelse med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. Ved siden av den trygghet dette skaper for den enkelte arbeidstaker, er fast ansettelse viktig for å sikre god kompetanseutvikling og riktig rekruttering i norsk arbeidsliv."

Ledernes høringssvar til ASD i sin helhet - 29.09.2017

Dette skriver Lederne i sitt nye høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementets (ASD) forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak.

  • Lederne støtter videre forslaget om at begrepet «fast ansettelse» defineres nærmere i arbeidsmiljøloven. Dette vil kunne bidra til å tydeliggjøre hovedregelen og fremheve et av lovens hovedformål; å sikre trygge ansettelsesforhold.

  • Høringssvaret støtter departementets presisering av at hvor det foreligger et jevnt og stabilt behov for arbeidskraft for bemanningsforetakene, skal arbeidstaker ansettes fast.

  • Når det gjelder spørsmålet om innføring av en kvotebegrensning for innleie fra bemanningsforetak, bør det etter Ledernes syn innføres en makskvote på 10 prosent innleide. For å støtte hovedregelen om faste og direkte ansettelser i alle bransjer, og gjennom dette sikre et velfungerende arbeidsmarked og beskytte arbeidstakerne, er en generell begrensning av innleiebruken ønskelig.

  • Lederne er videre av den oppfatning at rettsvirkningen av brudd på en eventuell kvotebegrensning bør være krav på fast ansettelse. Å «snu» hovedregelen vil etter vårt syn i for stor grad redusere den preventive effekten.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50http://www.lederne.no

Organisasjonen for Norges ledere og betrodde ansatte

Lederne er fag- og interesseorganisasjonen for deg som har en ledende eller betrodd stilling i privat eller offentlig sektor. Vi er her for å inspirere deg, hjelpe deg med dine rettigheter og støtte deg i lederrollen din. Over 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.

Følg saker fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Lederne

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom