Lederne

Lederne støtter faste ansettelser i nytt høringssvar til ASD

Del

"Lederne vil innledningsvis presisere viktigheten av at hovedregelen fortsatt skal være fast ansettelse med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. Ved siden av den trygghet dette skaper for den enkelte arbeidstaker, er fast ansettelse viktig for å sikre god kompetanseutvikling og riktig rekruttering i norsk arbeidsliv."

Ledernes høringssvar til ASD i sin helhet - 29.09.2017

Dette skriver Lederne i sitt nye høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementets (ASD) forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak.

  • Lederne støtter videre forslaget om at begrepet «fast ansettelse» defineres nærmere i arbeidsmiljøloven. Dette vil kunne bidra til å tydeliggjøre hovedregelen og fremheve et av lovens hovedformål; å sikre trygge ansettelsesforhold.

  • Høringssvaret støtter departementets presisering av at hvor det foreligger et jevnt og stabilt behov for arbeidskraft for bemanningsforetakene, skal arbeidstaker ansettes fast.

  • Når det gjelder spørsmålet om innføring av en kvotebegrensning for innleie fra bemanningsforetak, bør det etter Ledernes syn innføres en makskvote på 10 prosent innleide. For å støtte hovedregelen om faste og direkte ansettelser i alle bransjer, og gjennom dette sikre et velfungerende arbeidsmarked og beskytte arbeidstakerne, er en generell begrensning av innleiebruken ønskelig.

  • Lederne er videre av den oppfatning at rettsvirkningen av brudd på en eventuell kvotebegrensning bør være krav på fast ansettelse. Å «snu» hovedregelen vil etter vårt syn i for stor grad redusere den preventive effekten.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50https://lederne.no/

Vi bygger gode ledere

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Følg saker fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Lederne

Når spurte lederen din sist hva du trenger?11.9.2018 15:06Aktuelt

Unge medarbeidere vil jobbe i bedrifter med gode verdier, og ha en leder som evner å se dem. Det betyr noe hva du som leder står for, ikke at du er best på ditt fagområde. Men du må forstå hva bedriften trenger av kompetanse. For å oppfylle den delen av jobben må du vite hva som rører seg og ha tett og nær kontakt med medarbeiderne. -Hvem vil jobbe for meg? Hva kan jeg som leder by på? Det er spørsmål man må stille seg i dag, slår Trine Larsen i Hammer & Hanborg fast.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom