Kulturtanken

Landets største kulturarena for skoleelever

Del

Hvor mange møter med kunst og kultur får elevene gjennom ordningen Den kulturelle skolesekken? Hvor mange utøvere engasjeres i ordningen hvert år? Hvordan bruker landets fylker og kommuner spillemidlene til aktiviteter i Den kulturelle skolesekken?

Cezinando på skolekonsert for videregående elever i Buskerud i november 2017, arrangert av Den kulturelle skolesekken Buskerud. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken
Cezinando på skolekonsert for videregående elever i Buskerud i november 2017, arrangert av Den kulturelle skolesekken Buskerud. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Torsdag denne uka legger Kulturtanken fram nøkkeltall, tendenser og statistikk fra Den kulturelle skolesekken (DKS). DKS-rapporten for 2017 presenteres via strømming og i Kulturtankens lokaler. 

DKS-rapporten 2017 viser hvordan 270 millioner spillemidler har blitt brukt i alle landets fylker og kommuner til kunst og kultur til barn og unge i skolen. Spillemidlene som er øremerket DKS deles ut av Kulturtanken til tilskuddsmottakerne; landets fylkeskommuner og 12 direktekommuner. Tilskuddsmottakerne har rapportert på tall over elever, kunstnere, kunstmøter og økonomideling. 

– God kunnskap om DKS er et nødvendig fundament for å kunne utvikle og forbedre ordningen, forteller direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik. – Akkurat det er en av Kulturtankens viktigste oppgaver som nasjonal fagetat for ordningen.

– Det er ute i fylkene og kommunene at innholdet i DKS produseres, programmeres og distribueres, fortsetter hun. – Ordningen utløser et beløp og en innsats som er betydelig større enn spillemidlene alene, og dette viser stor politisk vilje lokalt så vel som nasjonalt til å prioritere DKS. Vi kan slå fast at DKS-ordningen har betydning som nasjonalt og demokratisk prosjekt, og at den har stort eierskap og forankring regionalt og lokalt. I tillegg har ordningen stor betydning for kunstnere, deres levebrød og kunstneriske virke. Den kulturelle skolesekken er landets største arbeidsplass for utøvende kunstnere, sier Holvik. 

Praktisk info
Torsdag 21. juni kl. 12.00 presenterer Kulturtanken årsrapporten 2017 til ordningen Den kulturelle skolesekken.

Strømmes:
Presentasjonen blir strømmet live på Kulturtankens Facebook-side og nettsider fra kl. 12.00 til 12.30.  

Delta:
Alle som ønsker å delta på presentasjonen i Kulturtankens lokaler i Nydalen, Oslo, er velkomne til det. Påmelding sendes til info@kulturtanken.no

Se hele rapporten:
Rapporten er tilgjengelig på nettsiden til Kulturtanken.

Sosiale medier:
Kulturtanken på Twitter
Kulturtanken på Facebook
Kulturtanken på Instagram
Kulturtanken på SnapChat

Emneknagg for rapporten:

#DKSrapport17

Fakta om Kulturtanken

  • Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Etaten har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.
  • Den kulturelle skolesekken er en ordning som når alle landets barn og unge i skoletiden, uavhengig av geografiske, kulturelle eller sosiale skillelinjer.
  • Kulturtanken forvalter spillemidlene til DKS, og fordeler disse ut til samarbeidspartnerne som produserer og distribuerer DKS regionalt og lokalt: landets fylker og kommuner.
  • Kulturtankens oppgaver er knyttet direkte til fagområder som skal videreutvikle ordningen DKS.

Kontakt for intervjuavtaler og mer informasjon:
Kommunikasjonssjef Guro Kleveland
E-post: gk@kulturtanken.no 
Mobil: 995 90 130

Bilder

Cezinando på skolekonsert for videregående elever i Buskerud i november 2017, arrangert av Den kulturelle skolesekken Buskerud. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken
Cezinando på skolekonsert for videregående elever i Buskerud i november 2017, arrangert av Den kulturelle skolesekken Buskerud. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken
Last ned bilde

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/

Følg saker fra Kulturtanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturtanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturtanken

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom