KS

KS' anbefalinger til ny regjeringserklæring

Del

- Nasjonale utfordringer må løses lokalt, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. KS har sendt et brev til regjeringspartiene med konkrete anbefalinger til en ny politisk plattform.

KS anbefaler at regjeringserklæringen vektlegger behovet for livskraftige byer, distrikter og regioner. Foto: Scanpix
KS anbefaler at regjeringserklæringen vektlegger behovet for livskraftige byer, distrikter og regioner. Foto: Scanpix

- Skal kommunesektoren fortsatt kunne levere velferdstjenester av høy kvalitet til innbyggerne må lokale og regionale politikere ha tilstrekkelig handlingsrom til å finne de beste løsningene, sier Helgesen.

KS forventer at regjeringserklæringen blant annet vektlegger:

1. En sunn kommuneøkonomi og et levende lokaldemokrati

2. Tidlig innsats og kompetanseutvikling i barnevern, barnehage og grunnopplæring

3. Økt rekruttering til kritisk kompetanse og et krafttak for digitalisering og innovasjon

4. Bærekraftige helse- og velferdstjenester for fremtiden

5. Livskraftige byer, distrikter og regioner for å nå målene om klimatilpasning og et lavutslippssamfunn

- Dette er innspill til noen overordnede politiske prioriteringer. Regjeringen må sørge for nødvendige rammebetingelser for at kommunene og fylkeskommunene kan utvikle levende lokalsamfunn og gi innbyggerne gode og bærekraftige velferdstjenester, sier Helgesen.    

I dokumentet Grunnlag for tillit» - forventninger til Stortingsperioden 2017-21 viser KS hvordan kommunesektoren kan være en viktig samarbeidspartner for nasjonale myndigheter for å finne gode løsninger på disse områdene. Dette er KS' svar på Perspektivmeldingen 2017 der regjeringen har pekt på fremtidens store samfunnsutfordringer og hvordan de kan løses.

- Jeg er overbevist om at den beste måten vi kan utnytte fellesskapets ressurser på, er å gi muligheter og handlingsrom for dem som møter utfordringene og som må finne de nye løsningene. Og de finner du mange av i kommunene og fylkeskommunene, sier Helgesen.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

KS anbefaler at regjeringserklæringen vektlegger behovet for livskraftige byer, distrikter og regioner. Foto: Scanpix
KS anbefaler at regjeringserklæringen vektlegger behovet for livskraftige byer, distrikter og regioner. Foto: Scanpix
Last ned bilde

Dokumenter

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom