Bellona

Klimabomben som forties

Del

Laks på fly er like ille som all innenriks flytrafikk tilsammen, viser Bellonas beregninger.

Credit: Getty Images
Credit: Getty Images

Norsk lakseproduksjon er spådd en lysende framtid de neste tiårene, som én av næringene Norge skal lene seg på når vi stenger oljekrana.

Mesteparten av eksporten går til Europa, men en stor andel går også med fly til steder langt unna. Det er en dårlig forretningsmodell i en verden som skal halvere klimautslippene mot 2030.

Uholdbar situasjon

Flyfrakt av laks øker den norske laksens samlede klimafotavtrykk med rundt en tredel – eller sagt på en annen måte: Tredobler avtrykket til den fisken som tar luftveien til Asia eller Nord-Amerika.

– Dagens situasjon er uholdbar. I dag står flyfrakt av norsk laks for omtrent like store klimautslipp som all innenriks flytrafikk. Med økende eksport vil utslippene også øke, og jo mer som går til Asia og Amerika, desto større blir utslippene, sier seniorrådgiver Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona.

Han samlet tirsdag en rekke aktører i Oslo for å sette fokus på den alvorlige problemstillingen.

Har lukket øynene

FNs klimapanels nye rapport om hvordan vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader, konkluderer med at vi må halvere utslippene innen 2030 og være netto utslippsfrie innen 2050. Det er ikke forenlig med å øke utslippene fra lakseeksport de neste tiårene.

– Selv om vi håper at teknologiutviklingen på skip og fly i fremtiden skal kutte utslippene drastisk, så kreves det nå innsats i alle næringer, også fra oppdrettsnæringen og transportørene. Isteden har oppdrettsnæringen lukket øynene for problemet som klimautslipp fra flyfrakt utgjør, og i realiteten konkludert med at utslippene er en nødvendighet. Det er de ikke – det finnes alternativer, sier Karlsson-Drangsholt.

Grepene som kutter utslippene

– På kort sikt foreslår Bellona en kombinasjon av flytting av transport fra fly til skip og bevisst arbeid med markedet for å endre preferanser. Markedet for fersk laks i Asia er bygget opp av næringen selv. Det betyr at næringen også kan påvirke og forandre markedet. Her er det noen som forsøker, men næringen som helhet tar ikke tak i problemet, sier havbrukseksperten.

 – Frossen og tint laks kan ha like god kvalitet som fersk. Det finnes også teknologi som forlenger holdbarheten på fersk laks betraktelig. Det åpner for andre transportmetoder, som skip. Da kan fersk fisk kanskje gå på skip til Nord-Amerika, mens frossen fisk sendes til Asia, der den tines før salg i butikk. Det vil redusere utslippene betraktelig på kort sikt, selv om det selvfølgelig vil ta noe tid å «snu skuta», sier Karlsson-Drangsholt.

Kontakter

Bilder

Credit: Getty Images
Credit: Getty Images
Last ned bilde

Om Bellona

Bellona
Bellona
Vulkan 11
0178 Oslo

23 23 46 00http://www.bellona.no

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag.

Følg saker fra Bellona

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bellona på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bellona

- Ville ikke pustet lettet ut20.3.2019 13:45:51 CETPressemelding

– Se bare på tidsbruken til ESA. De er forpliktet til å åpne formell undersøkelse dersom de er i tvil om saken. Her har det gått over halvannet år, noe som mer enn indikerer at de har vært i tvil, sier Frederic Hauge, etter at det ble klart at EFTAs overvåkningsorgan ESA ikke går videre i klagesaken om leterefusjonsordningen. – Denne avgjørelsen gir oss imidlertid et godt grunnlag for å spille inn effektive grep i EU-kommisjonens konsultasjonsrunder om den forestående revideringen av statsstøttereglene. Her skal reglene om statsstøtte til energi og miljø også revurderes i lys av EUs nye klimamål, sier Hauge, daglig leder i Bellona. Han sier stiftelsen nå vil arbeide videre politisk i Norge, i tillegg til inn mot de reviderte reglene som skal være klare om to år: – I avgjørelsen mener ESA at det ikke går an å sammenligne oljebransjen med for eksempel fornybar energi. Å gi myndighetene slack til å favorisere oljebransjen rimer dårlig med EUs klimaambisjoner, sier Hauge. Gjennom leterefus

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom