Bane NOR

Klar-ferdig-byggestart av InterCity gjennom Eidsvoll

Del

Med et «Klar – ferdig – arbeid» ga Samferdselsminister Jon Georg Dale sitt klarsignal til at byggingen av nytt InterCity-dobbeltspor gjennom Eidsvoll kan gå i gang.

Markerte byggestart: Fra venstre samferdselsminister Jon Georg Dale, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, utbyggingsdirektør i Bane NOR Einar Kilde og divisjonsleder i NCC Norge AS Per Jonsson.
Fotograf: Jakob Leth
Markerte byggestart: Fra venstre samferdselsminister Jon Georg Dale, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, utbyggingsdirektør i Bane NOR Einar Kilde og divisjonsleder i NCC Norge AS Per Jonsson. Fotograf: Jakob Leth

– Norsk jernbane er inne i en historisk tid med en storstilt utbygging av dobbeltsporet jernbane i det sentrale østlandsområdet. Bo- og arbeidsmarkedsregioner bygges tettere sammen, mobiliteten til folk øker og vi lager et større arbeidsmarked. Vi bygger rett og slett landet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale. Han roser Bane NOR for å holde et høyt utbyggingstempo samtidig som jernbanen har vært gjennom en enorm reformperiode de siste årene.

Mandag morgen samlet inviterte gjester seg tett på Gardermobanen for å markere at Bane NORs InterCity-satsing gjennom Eidsvoll er i gang og at byggingen av den første delstrekningen starter nå.

– Når denne første delen åpner i 2022 er det sammenhengende dobbeltspor fra Oslo S og til Eidsvoll stasjon, som i første omgang vil gi bedre punktlighet og økt kapasitet i togtrafikken. Dobbeltsporet gjennom Eidsvoll er et viktig bidrag til at vi når samfunnsmålet om en reisetid fra Oslo til Hamar på under én time og med halvtimesfrekvenser i 2026. De reisende vil få en raskere reisevei og en bedre reisehverdag, sa utbyggingsdirektør i Bane NOR, Einar Kilde.

Tett på naboer og jernbane

I høst inngikk Bane NOR kontrakt med entreprenør NCC Norge AS om å bygge ut den første delstrekningen, og kontraktssummen er på 1,625 milliarder kroner eks. mva.

Kontrakten omfatter rundt fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon, slik at det blir dobbeltspor på strekningen. Dagens spor skal fornyes.

Nord for Eidsvoll stasjon skal det bygges rundt fire kilometer med nytt dobbeltspor.

Det skal også bygges en løsmassetunnel på 380 meter, flere jernbanebruer og kulverter og jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon. Over én million kubikkmeter masser skal flyttes på anlegget. Utbyggingen skal skje tett på dagens jernbane som skal være i full drift underveis.

– I anleggsfasen vil arbeidet vårt påvirke både naboer og de som passerer forbi anleggsområdet. Vi lover å gjøre vårt aller beste for å være til minst mulig ulempe i anleggsperioden, sa Einar Kilde.

Fjerner flaskehalsen gjennom Eidsvoll

Hele InterCity-dobbeltsporet gjennom Eidsvoll er 13 kilometer langt og bygges for hastigheter på 200 km/t. Strekningen ligger på Gardermobanen og Dovrebanen. Samlet kostnadsramme for hele utbyggingen er på 6,737 milliarder kroner (2018).

Neste byggetrinn

Den andre delstrekningen er fra Eidsvoll nord til Langset. I oktober ble tre entreprenører kvalifisert og invitert videre i konkurransen.

På denne strekningen skal det bygges 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en mindre tunnel, tre mindre bruer og Minnevika jernbanebru på 836 meter, som blir Norges lengste jernbanebru. I tillegg skal 1,3 millioner kubikkmeter med masser flyttes i forbindelse med utbyggingen. Bane NOR planlegger å inngå kontrakt med entreprenør våren 2019, med byggestart sommeren 2019. I 2023 åpner denne siste delen av dobbeltsporet, og da er det sammenhengende dobbeltspor fra Oslo S til Kleverud i Stange.

Nøkkelord

Kontakter

Hilde Marie Braaten
Kommunikasjonsleder
977 00 383

Bilder

Markerte byggestart: Fra venstre samferdselsminister Jon Georg Dale, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, utbyggingsdirektør i Bane NOR Einar Kilde og divisjonsleder i NCC Norge AS Per Jonsson.
Fotograf: Jakob Leth
Markerte byggestart: Fra venstre samferdselsminister Jon Georg Dale, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, utbyggingsdirektør i Bane NOR Einar Kilde og divisjonsleder i NCC Norge AS Per Jonsson. Fotograf: Jakob Leth
Last ned bilde
Nytt dobbeltspor Venjar - Langset (i grått) fjerner flaskehalsen mellom Gardermobanen og Dovrebanen og gir sammenhengende dobbeltspor. Det betyr kortere reisetid og plass til flere avganger. Illustrasjon: Bane NOR
Nytt dobbeltspor Venjar - Langset (i grått) fjerner flaskehalsen mellom Gardermobanen og Dovrebanen og gir sammenhengende dobbeltspor. Det betyr kortere reisetid og plass til flere avganger. Illustrasjon: Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

Bane NOR med intern rapport om Filipstad-ulykken: – Varsle oss dersom noen tar seg inn på sperrede jernbaneområder23.5.2019 19:00:00 CESTPressemelding

Togparkeringen på Filipstad i Oslo, der en ungdom døde og to ble alvorlig skadet den 24. februar i år, viser seg å ha vært oppsøkt av skoleungdom i lengre tid. Nå varsler Bane NOR flere tiltak for å forebygge ulykker og ber om at du varsler hvis du ser eller hører om ferdsel på jernbaneområder. Det kommer fram i en intern rapport som Bane NOR har utarbeidet etter Filipstad-ulykken.

Intern rapport om Filipstad-ulykken23.5.2019 11:07:12 CESTPresseinvitasjon

24. februar døde en ungdom og to ble alvorlig skadet etter å ha klatret på et tog inne på togparkeringsområdet på Filipstad i Oslo. Bane NOR møter foreldreutvalget på Ruseløkka skole torsdag ettermiddag for å legge frem konklusjoner fra en intern ulykkesrapport. De redaksjonene som er interessert kan få en kort presentasjon etter møteslutt, kl. 18.30 på Ruseløkka skole (4. etasje). Selve foreldreutvalgsmøtet er ikke åpent for media.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom