Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Jordskred i Leksvik: status torsdag kl. 10.00

Del

NVE er på stedet og bistår politi og kommune. Det er ikke observert ytterligere utrasninger i natt.

- Vi fortsetter arbeidet med datafangst og sammenstilling av data med sikte på å avklare om det kan forventes en videre utvikling av skredet, sier regionssjef i NVE, Kari Øvrelid. - Dette er nødvendig for å kunne gi politiet råd om eventuelt videre evakuering.

Skanningen av sjøbunnen utvides i dag. I tillegg bores det på 9 punkter på land.

- Det er mulig det må gjøres ytterligere undersøkelser, noe som vil ta tid. Dette håper vi å kunne ha et klarere bilde av i løpet av dagen, sier Øvrelid.

NVE vil sammen med politiet gi en orientering kl. 16.00 ved rådhuset i Leksvik. Pressen inviteres. For mer informasjon om dette, kontakt sjefingeniør Mads Johnsen på tlf: 48298280.

Oppdateringen sendes også ut som pressemelding kl. 16.00.

Skredet er en lokal hendelse i strandsonen, der det er marine avsetninger. Det er kartlagt kvikkleire i nærheten.

- Ferdsel langs skredkantene frarådes fordi skredmassene fortsatt er ustabile med fare for utrasing, sier Øvrelid.

Det er lav vannmetning, lav grunnvannstand og ikke forventet store nedbørmengder generelt på Fosen- og i Trøndelag. Det er derfor liten fare for jordskred på regionalt nivå.

Kontaktpersoner: 

Regionsjef Kari Øvrelid: 954 64 960

NVEs pressetelefon (ikke sms): 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom