Landbruks- og matdepartementet

Jordbruksoppgjeret 2018: Staten legg fram sitt tilbod

Del

Staten legg i morgon, fredag 4. mai, fram sitt tilbod til jordbruket. Det vert pressekonferanse i Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergt 9 (1.etasje).

Foto: Landbrus- og matdepartementet
Foto: Landbrus- og matdepartementet

Tid: Fredag den 4. mai kl 13.00.
Stad: Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergt 9 (Presserom 1.etasje)

Dokumenta vert delt ut kl 12.30
Pressekonferansen vert sendt direkte på Nett-TV.

Statens forhandlingsleiar, departementsråd Leif Forsell, presenterer tilbodet. Leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag og leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg er til stades.

Jordbruket la fram sitt krav den 26. april, og forhandlingane skal etter planen vere avslutta tirsdag 15. mai.

Kontaktperson: 
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, 48140477.

Bilder

Foto: Landbrus- og matdepartementet
Foto: Landbrus- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling12.3.2019 14:04:29 CETPressemelding

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" på Moelven Industrier ASA. Det er regjeringas strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringa. Den skal og stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt. Landbruks- og matdepartementet vil leggje til rette for at det blir etablert eit forum for dialog mellom skog- og trenæringa, relevante forskings- og utdanningsmiljø og sentrale verkemiddelaktørar.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom