Innovasjon Norge

Innovasjon Norge signerer ny milliardavtale med EU

Del

Norske små og mellomstore bedrifter vil få langt bedre muligheter for finansiering etter at Innovasjon Norge undertegnet en ny avtale med Det europeiske investeringsfondet.

Bedre tilgang på risikokapital vil hjelpe norske bedrifter å vokse. Hans Martin Vikdal administrerende direktør (t.v.) og Geir Ove Hansen, tjenesteansvarlig risikolån, Innovasjon Norge.
Bedre tilgang på risikokapital vil hjelpe norske bedrifter å vokse. Hans Martin Vikdal administrerende direktør (t.v.) og Geir Ove Hansen, tjenesteansvarlig risikolån, Innovasjon Norge.
Avtalen innebærer at innovative og raskt voksende bedrifter vil få økt tilgang på lån de neste to årene.

-    Bedre tilgang på risikokapital vil hjelpe norske bedrifter å vokse. Garantiene fra Det europeiske investeringsfondet (EIF) gjør at Innovasjon Norge kan gi flere bedrifter lån, uten at det krever ytterligere bevilgninger over statsbudsjettet. I tillegg blir lånene noe billigere for bedriftene enn Innovasjon Norges lån har vært tidligere, sier Hans Martin Vikdal, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

I dag er det mange bedrifter som ikke får bankfinansiering fordi de mangler tilfredsstillende pantesikkerhet, for eksempel IT-selskaper der verdiene består av immaterielle rettigheter og software. Garantiordningen er viktig for slike selskaper og fremtidige arbeidsplasser.

-    Det er sterk konkurranse i Europa om avtaler med EIF, og det er flott å se at Norge er aktive i EU-systemet til det beste for norsk næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Innovasjon Norge finansierer normalt denne type prosjekter sammen med kommersielle banker. Økningen i Innovasjon Norges utlånskapasitet gir dermed også mulighet for mer samspill med banknæringen for å finansiere gode innovative prosjekter.  

Bygger milliard-portefølje

Gjennom innovasjonslån finansierer Innovasjon Norge investeringer og arbeidskapital for kommersialisering av nye løsninger, vekst og internasjonalisering. Innovasjonslån finansierer ofte prosjekter med høy risiko, som normalt ikke lar seg finansiere av bankene alene. Garantiavtalen gir Innovasjon Norge anledning til å låne ut inntil en milliard kroner sammen med Det europeiske investeringsfondet i 2019 og 2020. Avtalen innebærer at fondet deler risikoen med Innovasjon Norge, ved å dekke deler av tapene på utlånet. Det betyr ikke at Innovasjon Norge vil ta enda større risiko enn i dag, men får anledning til å yte flere og større lån enn uten en slik avtale. Lånene er en utvidelse av Innovasjon Norges innovasjonslån og skal først og fremst gå til etablerte bedrifter, men kan også gis til oppstartsbedrifter dersom de har økonomi til å ta opp så store lån. Hvert lån vil være på mellom 4 millioner kroner og 50 millioner kroner.  

Det europeiske investeringsfondet (EIF) er en del av Den europeiske investeringsbanken. Målet for EIF er å støtte oppstartsbedrifter og små og mellomstore virksomheter i Europa finansielt. EIF utvikler ordninger for venturekapital, garantier og mikrofinansieringsordninger for disse bedriftene. Avtalen som nå signeres bygger på en avtale Innovasjon Norge inngikk med Det europeiske investeringsfondet i 2017 og denne utvides nå til maksimalt 1,9 milliarder kroner.

Innovasjon Norges risikolån er gitt gjennom et samarbeid med Det europeiske investeringsfondet under instrumentet InnovFin SME Guarantee i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont 2020.

Nøkkelord

Kontakter

Geir Ove Hansen, tjenesteansvarlig risikolån, gründeravdelingen, Innovasjon Norge, tlf. 41 42 77 15
Gro Warholm, seniorrådgiver kommunikasjonsavdelingen, Innovasjon Norge, tlf. 95 99 41 44

Bilder

Bedre tilgang på risikokapital vil hjelpe norske bedrifter å vokse. Hans Martin Vikdal administrerende direktør (t.v.) og Geir Ove Hansen, tjenesteansvarlig risikolån, Innovasjon Norge.
Bedre tilgang på risikokapital vil hjelpe norske bedrifter å vokse. Hans Martin Vikdal administrerende direktør (t.v.) og Geir Ove Hansen, tjenesteansvarlig risikolån, Innovasjon Norge.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom