Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Informasjonsmøte om nye 132 kV kraftleidningar Fagrafjell–Vagle–Stokkeland og riving av Stokkeland transformatorstasjon

Del

NVE inviterer til offentleg møte onsdag 23. mai kl. 19.00 i Ganddal bydelshus, Olsokveien 1, Sandnes.

NVE har motteke søknad frå Lyse Elnett søker om to nye 132 kV kraftleidningar frå planlagde Fagrafjell transformatorstasjon til Vagle transformatorstasjon, og vidare til Stokkeland. Lyse Elnett søker òg om å utvide Vagle stasjon og fjerne anlegg i Stokkeland stasjon.Statnett søker samstundes om å rive Stokkeland stasjon, etter at ny 420 kV kraftleidning Lyse–Fagrafjell, Fagrafjell stasjon og andre naudsynte anlegg er sett i drift. Anlegga ligg i kommunane Sandnes og Time i Rogaland.

NVE har sendt søknaden på høyring til kommunane som får verknader av anlegga, i tillegg til ei rekke andre høyringsinstansar. Høyringsfristen er sett til 15. august 2018.

Alle interesserte er velkomne på møtet.

Les meir om sakane på www.nve.no/kraftledninger

Kontaktperson

Sakshandsamar Tanja Midtsian, tlf. 22 95 94 93

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuke15.2.2019 15:30:00Pressemelding

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning. Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året15.2.2019 09:00:00Pressemelding

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom