Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hydrogenproduksjon fra vannkraft kan være lønnsomt

Del

Med riktige forutsetninger kan hydrogenproduksjon fra vannkraft være lønnsomt. Det viser ny studie utført av SINTEF på oppdrag fra NVE og Småkraftforeninga.

NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga gjennomført et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. I delrapport tre har SINTEF undersøkt mulighetene for hydrogenproduksjon fra Skromme, Kvernhuselva og Bordalen kraftverk i Rullestad i Hordaland. De tre kraftverkene har konsesjon, men er ikke bygget. Kraftverkene vil kunne gi en betydelig mengde kraft. Høye kostnader for nettilkobling gjør at det er lite sannsynlig at de vil bli bygget med tradisjonell nettilkobling.

Studien viser at kostnadene ved å ta i bruk den uregulerte kraftproduksjonen i Rullestad gjør det krevende å få en lønnsom investering i elektrolysør for hydrogenproduksjon. Likevel er plasseringen gunstig ved at hydrogenet kan utnyttes i veitransport (E134), mulighet for utskiping og regional utnyttelse av hydrogen, samt utnyttelse av restproduktet oksygen i lokalt settefiskanlegg. Hovedkonklusjonen fra studien er at hydrogenproduksjon i Rullestad, under gitte forutsetninger og en riktig tilpasset forretningsmodell, kan være lønnsom og basert på fornybar energi.

Rapport: Hydrogenproduksjon ved småkraftverk

Link til tidligere rapporter i FoU-prosjektet:

Les NVE-rapport 72-2017: Hydrogenproduksjon ved småkraftverk Delprosjekt 1: Casestudie Rotnes Bruk

Les NVE-rapport 73-2017: Hydrogenproduksjon ved småkraftverk Delprosjekt 2: Flerbruk av hydrogen, oksygen og varme ved Smolten settefiskanlegg

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216

Prosjektleder Erlend Støle Hansen, tlf.: 22 95 98 26

Småkraftforeninga: Knut Olav Tveit, tlf.: 414 76 390

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom