UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvordan kan politikk og samarbeid bidra til å løse miljøutfordringene vi står ovenfor?

Del

Sentrale miljøproblemer som luftforurensing, tap av biologisk mangfold og klimaendringer kjennetegnes av det samme underliggende dilemmaet: at egeninteressen til enkeltaktører ikke sammenfaller med fellesskapets beste. Hvordan kan politiske virkemidler og frivillig samarbeid bidra til å løse dette dilemmaet?

Elisabeth Thuestad Isaksen
Elisabeth Thuestad Isaksen

Elisabeth Thuestad Isaksen ved Økonomisk institutt forsvarer sin doktorgradsavhandling «Empirical essays on policies and cooperation to mitigate environmental problems» 11. september. Hun har sett på hvordan kvotesystemer, internasjonale protokoller og frivillig samarbeid kan bidra til å løse presserende miljøproblemer. Dette er alle virkemidler som kan dempe problem knyttet til såkalte negative eksternaliteter, det vil si miljøkostnader hver enkelt av oss påfører fellesskapet og som regel ikke tar hensyn til når vi tar egne avgjørelser.

En av studiene Isaksen har gjennomført fokuserer på amerikanske kvotesystem som forsøker å begrense luftforurensing fra kullkraftverk. Hun finner at disse kvotesystemenehar bidratt til å redusere utslipp, men at utslippskuttene er betydelig større i rike nabolag sammenlignet med fattigere nabolag. Slike sosioøkonomiske forskjeller har betydning både for velferden og for den politiske støtten og legitimiteten til en amerikansk miljøpolitikk som allerede er under press.

Tid og sted for prøveforelesning: mandag 11.september, kl. 10.15-11.00 i auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern.

Tid og sted for disputas: mandag 11.september, kl. 14.15 i auditorium 2, Eilert Sundts hus, Blindern.

Nettside: https://www.sv.uio.no/econ/english/research/news-and-events/events/disputations/elisabeth_isaksen.html


For mer informasjon:                                                                                                                                                
Elisabeth Thuestad Isaksen, e.t.isaksen@ibv.uio.no, tlf : 92 82 88 51

Pressevakt Økonomisk institutt:
Mari Gakkestad, pressekontakt@econ.uio.no, tlf: 22859468/40235192

Bilder

Elisabeth Thuestad Isaksen
Elisabeth Thuestad Isaksen
Last ned bilde

Om UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Moltke Moes vei 31
0851 Oslo

+47 22 85 62 64http://www.sv.uio.no/

Følg saker fra UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom