Politihøgskolen

Hva står egentlig i en politiattest?

Del

Trodde du at barnehageansatte ikke kan være dømt for å ha gjort noe straffbart? Da tar du feil. Forfatterne bak ny bok om politiattester peker på flere hull i lovverket.

POLITIATTESTER UNDER LUPEN: De to professorene Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer har tatt et dypdykk i hva politiattestene egentlig inneholder.
POLITIATTESTER UNDER LUPEN: De to professorene Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer har tatt et dypdykk i hva politiattestene egentlig inneholder.

For å kunne jobbe på en del arbeidsplasser, som skoler og i barnehager, må man vise frem politiattest. Det gjelder også noen verv og studier, som for å kunne være idrettsleder eller bli politistudent. Mange vil nok tro at begrepet «plettfri vandel» betyr at personen har gått fri for alt som har med straffbare handlinger å gjøre.

I noen tilfeller er det derimot faktisk til dels alvorlige straffbare forhold som ikke vil fremkomme på en politiattest.

- En politiattest gir ikke to streker under svaret. Mange vil nok bli overrasket over at en barneomsorgsattest for eksempel ikke vil inneholde om personen er dømt for kroppsskade mot et barn, med mindre den er betegnet som «grov». Med andre ord finnes det straffbare forhold som ikke står på politiattesten som kunne være interessant for oppdragsgiveren å kjenne til, forteller professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen.

De to professorene ved Politihøgskolen, Tor-Geir Myhrer og Morten Holmboe, har nå gitt ut boken «Vandel: om politiattester og skikkethet». Hva innebærer «plettfri vandel»? Hvem kan be om å få politiattest? Og hva fremgår av en politiattest?

I boken redegjøres det for rettslige problemstillinger knyttet til politiattester og vurdering av skikkethet. Forfatterne lister blant annet opp 137 lovhjemler som gir rett til å innhente politiattest. Begge er opptatt av at hensynene bak vandelsreglene må avveies mot hensynet til enkeltpersoners personvern.

- Selv om samfunnet skal vite mye om deg, kan det være nødvendig at ikke alle vet alt om deg og at du har ditt personvern for å kunne fortsatt være til nytte for samfunnet og fungere i arbeid. Det er et viktig hensyn å ha med seg når man vurderer om det skal innføres strengere regler om vandelskontroll. Likevel er det en del tilfeller hvor det kan være nødvendig å utvide omfanget av politiattester, sier Holmboe.

Avdekker behov for endringer i lovverket

Forfatterne peker på flere forslag til endringer i dagens lovverk som de mener vil bidra til at politiattester bedre tjener sitt formål.

- Hva som er «plettfri», «tilfredsstillende» eller «hederlig» vandel, er ikke alltid så lett å vite. Vi foreslår at begrepene klargjøres i lovverket, slik at brukerne av politiattester har klare retningslinjer å holde seg til. Vi foreslår også at de såkalte barneomsorgsattestene utvides slik at vold mot barn anmerkes på attesten, avslutter Holmboe.

Boken ble lansert på Politihøgskolen 9. november, og er utgitt av Universitetsforlaget. Boken vil være spesielt nyttig for alle som jobber med vandelsspørsmål innen politiet, HR, ideelle organisasjoner og advokater, og knytter sammen praktiske problemstillinger med juridiske problemstillinger. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

POLITIATTESTER UNDER LUPEN: De to professorene Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer har tatt et dypdykk i hva politiattestene egentlig inneholder.
POLITIATTESTER UNDER LUPEN: De to professorene Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer har tatt et dypdykk i hva politiattestene egentlig inneholder.
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.phs.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen høyrer inn under Politidirektoratet og har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne sjølvstendige og reflekterte polititenestemenn og -kvinner, og som politi er det naudsynt å ha eit medvite forhold til eigne haldningar og til eigne val i det daglege arbeidet.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom