Husbanken

Husbanken trenger hjelp til å telle bostedsløse

Del

Husbanken har engasjert NIBR til å kartlegge antall bostedsløse personer i Norge, og ber nå statlig og kommunalt hjelpeapparat om bistand i tellinga som skal skje i uke 48.

Husbanken vil finne ut hvor mange som er bostedsløse i landet. (Foto: Husbanken)
Husbanken vil finne ut hvor mange som er bostedsløse i landet. (Foto: Husbanken)

Ved siste telling i for fire år siden var det 6259 bostedsløse i landet. Husbankens regiondirektør, Guri Bergo, er spent på hvordan dette tallet ser ut nå.

- Når vi vet hvor ødeleggende bostedsløshet er for en persons liv og utviklingsmuligheter, må vi sørge for at så få som mulig havner i en slik situasjon, sier hun.

Alle må bo

Alle trenger en base å jobbe utfra, hvis de skal klare å komme seg ut av vanskelige livssituasjoner. 22 prosent av de bostedsløse i forrige telling opplevde boligproblemet som akutt, mens over 30 prosent hadde vært bostedsløse gjentatte ganger over mange år. Mange slet med rusavhengighet og psykisk sykdom.

Skal du bli i stand til ta imot behandling, få oppfølging, arbeide, gå på skole eller delta i annen aktivitet, er du helt avhengig av å ha en bolig.

Ber hjelpeapparatet bidra

Tellinga skal skje i månedsskiftet november-desember. Som før er det Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) som skal gjennomføre den.

- For at kartlegginga skal gi et mest mulig reelt bilde av situasjonen, trenger vi hjelp fra alle som er i kontakt med personer som ikke har en stabil, trygg og god bosituasjon, sier Bergo.

Husbanken ber derfor alle i det kommunale, statlige og private hjelpeapparatet som er i kontakt med bostedsløse personer om å bidra til registreringa.

Ikke bare de som bor ute

Som bostedsløs regnes personer som ikke har et sted å bo, som ikke har et sted å være kommende natt, og som er henvist til tilfeldige boalternativ, eller bor midlertidig hos familie, venner og kjente. Også personer som skal løslates fra fengsel eller skrives ut fra institusjon innen to måneder uten å ha en ventende bolig regnes som bostedsløse.

- Det er altså ikke bare de som bor ute som kommer inn under definisjonen, presiserer Bergo.

Bostedsløshet oppfattes gjerne som et urbant problem, og det er i storbyene problemet er størst. Men det finnes også bostedsløse personer i små kommuner.

- Vi oppfordrer kommunene om å være så grundige de kan i tellinga, slik at de får god oversikt over utfordringene i sin kommune, sier hun.

Stabilt antall

Dette blir den sjette kartlegginga av bostedsløshet som gjennomføres i Norge. Tidligere tellinger omfattet kun et utvalg kommuner, mens denne gangen er alle norske kommuner med.

Kartleggingene gir sammenlignbare data om bostedsløse personer over en periode på 20 år. De forrige tellingene ble gjennomført i 1996, 2003, 2005, 2008 og i 2012.

Utviklinga over tid viser at antall bostedsløse i Norge holder seg ganske stabilt, til tross for at folketallet øker. Dette er ulikt våre naboland, hvor antall bostedsløse har økt dramatisk i samme periode.

- Men det er ingen grunn til å si seg fornøyd så lenge det fortsatt finnes bostedsløse her i landet, sier regiondirektøren fra Husbanken.

Den nasjonale strategien «Bolig for velferd» tar da også sikte på å stimulere norske kommuner til å etablere flere bo- og tjenestetilbud til denne gruppen.

Nøkkelord

Kontakter

Maja Flåto 958 75 141
Stina Sønvisen 900 26 028

Bilder

Husbanken vil finne ut hvor mange som er bostedsløse i landet. (Foto: Husbanken)
Husbanken vil finne ut hvor mange som er bostedsløse i landet. (Foto: Husbanken)
Last ned bilde
Regiondirektør i Husbanken øst, Guri Bergo
Regiondirektør i Husbanken øst, Guri Bergo
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken er regjeringens viktigste organ for gjennomføring av boligpolitikken. Med virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er byggenæringen, kunnskapsmiljøer og andre velferdsaktører. Øvrige satsingsområder er universell utforming og miljøvennlig boligbygging.

Følg saker fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Husbanken