Diabetesforbundet

Har vi et likeverdig helsevesen?

Del

En ny rapport fra Diabetesforbundet viser forskjeller i diabetesbehandlingen for etniske minoriteter i Norge.

På onsdag 16. august lanserer Diabetesforbundet rapporten «Diabetesbehandling i det flerkulturelle Norge - Utfordringer og anbefalinger». Forekomsten av, og risikoen for diabetes type 2 er mange ganger høyere i store grupper av personer med innvandrerbakgrunn enn i den etnisk norske befolkningen. Mer enn 25 % av kvinner fra India, Pakistan og Sri Lanka, som er bosatt i Norge, har diabetes type 2. 85–90 % av kvinner med pakistansk bakgrunn er i risikosonen for å utvikle diabetes type 2. Rapporten viser at når minoriteter får en sykdom, er sykeligheten mye høyere enn hos majoritetsbefolkningen.

- Slike forskjeller kan vi ikke akseptere i det norske helsevesenet, sier Allgot.

Diabetesforbundet anbefaler blant annet at alle fastleger er klar over den høye forekomsten av diabetes type 2 og den betydelig lavere alderen ved diabetesdiagnose i de største etniske minoritetsgruppene i Norge. Innvandrere har oftere en høyere terskel til å oppsøke helsevesenet, begrenset helseinformasjon, mindre helseforståelse og manglende kunnskap om sammenhengen mellom livsstil og helse, heter det i rapporten. Rapporten er skrevet av Anh Thi Tran (MD, Phd. Postdoktor ved UIO, institutt for helse og samfunn, avdeling allmennmedisin og fastlege ved Stovner legesenter AS) og Diabetesforbundet.

- Dette viser behovet for å videreføre «Strategi for innvandrerhelse» som utløper i år (2017), og tilrettelagte tiltak for å utjevne forskjeller i helse grunnet etnisk bakgrunn, sier Allgot.

I forbindelse med lanseringen under Arendalsuka er en rekke politikere invitert til en annerledes «legekonsultasjon» med Josef Hadaoui, kjent fra Svart humor på NRK. Hensikten med iscenesettelsen er å gi opplevelsen av hvordan det er å være fremmedspråklig i møte med helsevesenet.

- Vi håper at legekonsultasjonen øker forståelsen for at det er grupper i Norge som trenger mer tilrettelagt behandling, og at det er behov for kompetanse i kultursensitiv pasientopplæring blant leger og helsepersonell, sier Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.

Fakta om diabetes type 2:
• Den vanligste formen for diabetes, 90% av alle med diabetes har type 2.
• Sykdommen skyldes dels nedsatt insulinproduksjon, dels at kroppen er resistent mot insulin.
• For å utvikle diabetes type 2 må man være arvelig disponert, men overvekt og fysisk inaktivitet er de viktigste triggerfaktorene.
• Ca. 200.000 nordmenn har kjent diabetes type 2, men opptil dobbelt så mange kan ha sykdommen uten å vite om det.
• Diabetes type 2 oppstår som oftest hos voksne, men forekommer også i økende grad hos unge voksne.

Kontakter

Om Diabetesforbundet

Diabetesforbundet
Diabetesforbundet
Østensjøveien 18
0661 Oslo

23 05 18 00http://www.diabetes.no

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er interessert i diabetes.

Følg saker fra Diabetesforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diabetesforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Diabetesforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom