Samferdselsdepartementet

Godstransport: Veien inn til Moelven Trysil åpner for modulvogntog

Del

Fredag 21. desember 2018 åpner 6,7 km av fylkesvei 26 for modulvogntog. Åpningen omfatter strekningen fra kryss med riksvei 25 ved Nybergsund bru til Slettmovegen.

I tillegg åpner en kort strekning fra Slettmovegen for å få adkomst til Moelvens område. Foreløpig kostnadsanslag for tiltakene er 400 000 kroner, og det er staten som finansierer tiltakene.

- Regjeringen legger opp til å styrke godstransporten slik at norsk næringsliv sikres gode konkurransevilkår. Å legge til rette for økt bruk av modulvogntog er et viktig virkemiddel for å oppnå dette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Utbedringene har blitt gjennomført i krysset mellom riksvei 25 og fylkesvei 26. Svingen i krysset er utvidet slik at modulvogntog kan få med seg hele hengeren innenfor veibanen. I tillegg er trafikkøyene redusert slik at store kjøretøy får bedre plass. Sperrefeltet på fylkesvei 26 er også redusert.

Samferdselsdepartementet er kjent med at Moelven har gjort investeringer for å legge til rette og for å få effekt av tiltakene som nå er gjennomført.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Trondheimsområdet får byvekstavtale – sikrer statlige bidrag til Metrobuss og tiltak for gående og syklende15.3.2019 14:19:01 CETPressemelding

- Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsområdet med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom