Danske Bank

God kundetilfredshet og videre vekst for Danske Bank i Norge

Del

Den solide underliggende driften i Danske Bank i Norge fortsetter, og resultatet før skatt ender på 740 millioner.

Bankens inntekter økte med to prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og skyldes i hovedsak økte renteinntekter som følge av større utlåns- og innskuddsvolum.

- Vi er fornøyd med resultatet vi leverer i første kvartal av 2018. Det viser at vi har en solid underliggende drift, og at vi er i stand til å levere godt til kundene våre og fortsette veksten i det norske markedet, sier landssjef Trond F. Mellingsæter.


Ser vekst i olje og offshore

Før nedskriving på utlån er resultatet på samme nivå som første kvartal i 2017. Årsaken til at nedskrivningene er opp 33 prosent, skyldes at banken i første kvartal 2017 inntektsførte tidligere tapsavsetninger. Et svakere resultat i handelsinntektene skyldes et vanskeligere marked med vesentlig lavere likviditet.

Danske Bank ser positive tegn i oljeservicenæringen i tiden fremover. Bankens oljeanalytikere anslo nylig estimatene for oljeprisen de neste årene, og i 2020 ventes 80 dollar fatet ettersom oljelagrene faller og etterspørselen spås å øke ytterligere. Det positive markedet slår også ut i økt aktivitet langs kysten.

- I vår dialog med kundene får vi tilbakemeldinger på at aktiviteten øker og at fremtiden ser lysere ut. Olje- og offshore-selskapene har vist en unik evne til omstilling etter krisen, og med redusert kostnadsbase er de nå rustet for fremtiden, fortsetter Mellingsæter.


Høy kundeaktivitet og mer fornøyde kunder

God aktivitet hos både nye og eksisterende kunder har ført til solid vekst i innskudds- og utlånsvolum, som sammenlignet med første kvartal 2017 er opp henholdsvis 25 prosent og sju prosent fra samme periode i fjor.

I løpet av årets første kvartal opplever banken også økt kundetilfredshet i både person-, bedrift- og storkundesegmentet, og har blant annet gått helt til topps i Prospera innen både Cash Management, Trade Finance, samt valuta og rentederivater.

- Konkurransen i markedet er hard, og vi er ydmyke og stolte over å levere godt for kundene som viser oss tillit – hver dag. Vi akter å fortsette denne utviklingen, gjennom å gi den fremste rådgivningen og å utvikle flere gode kundeløsninger, avslutter Mellingsæter.

Nøkkelord

Kontakter

Tina Berggård, pressesjef
Danske Bank Norge
tina.berggard@danskebank.no
+ 47 472 58 919

Dokumenter

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no

Historien om Danske Banks virksomhet i Norge går tilbake til etableringen av Privatbanken i 1859.

I dag er banken landets tredje største.

Våre 997 ansatte betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 26 lokale bankkontor og fire regionale finanssentre. Norge er et av Danske Banks kjernemarkeder.

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke regionale røtter og tette forbindelser til resten av verden.

Vi betjener mer enn 3,4 mill. privatkunder, bedriftskunder og institusjonelle kunder og tilbyr – ut over bankaktiviteter – livsforsikrings- og pensjonsprodukter, realkreditt, kapitalforvaltning, og leasing. Vi er drevet av ønsket om å gjøre viktige finansielle beslutninger og dagligbank enkelt, og vår målsetning er å alltid skape langsiktig verdi for våre kunder, investorer og de samfunn vi er en del av.

Danske Bank har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen.

Følg saker fra Danske Bank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Danske Bank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Danske Bank

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom